Piętnasta Wystawa Polskiego Bydła Czerwonego w Szczyrzycu

W dniach 3–4.06.2023 roku w Szczyrzycu odbyła się po raz piętnasty Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Po trzech latach przerwy hodowcy rodzimej rasy bydła powrócili na szczyrzycki ring, aby zaprezentować najpiękniejsze krowy tej rasy.

 Wojciech Rasiński; zdjecia: Karolina Mazurek

Na wystawie 26 hodowców prezentowano 54 jałowice i krowy tej rodzimej rasy bydła w siedmiu kategoriach. Sędzia główny Dariusz Piątek oraz jego asystentka Magda Rzepka-Kucharska spośród najmłodszych jałowic wybrali czempiona: jałówkę Bajka z hodowli Mirosława Staniszewskiego z Zawadki. Bella Antoniego Sukty z Poręby okazała się najpiękniejsza wśród jałowic urodzonych pomiędzy listopadem 2021 a kwietniem 2022, natomiast Centuria 4 Piotra Smagi ze Stróży tryumfowała wśród jałowic najstarszych.

Superczempion WIKI PL005318434011 – krowy – program doskonalenia rasy

Wiki – krowa Ewy i Wojciecha Łukaszów z Krempach – zdobyła zasłużenie tytuł czempiona krów z programu doskonalenia rasy. Najliczniej prezentowano krowy uczestniczące w programie ochrony zasobów genetycznych. Wśród nich tytuł czempiona zdobyła Centuria 45 Pawła Piechówki z Jodłownika, spośród krów w laktacjach I–II. Bania Daniela Króla z Męciny tryumfowała wśród krów III–V laktacji. Kalina z hodowli GR Litwin Jan z Czarnej Góry zdobyła tytuł czempiona w stawce krów najstarszych, w laktacjach VI i wyższej.

Superczempion CENTURIA 4 PL005459022924 – kategoria jałowice

Superczempionami wystawy zostały: w laktacjach I–III Centuria 4 Piotra Smagi ze Stróży, w laktacjach V i wyższej – Kalina z GR Litwin Jan z Czarnej Góry, a wśród krów z programu doskonalenia rasy – Wiki z hodowli Ewy i Wojciecha Łukaszów z Krempach. 

Superczempion KALINA PL005170962806 – krowy w laktacji VI i wyższej; program ochrony zasobów genetycznych

Nadchodzące wydarzenia