UE zatwierdza pierwszy dodatek paszowy dla bydła niszczący metan

Innowacyjny dodatek paszowy redukujący emisję metanu z hodowli zwierząt uzyskał formalne dopuszczenie do obrotu w krajach Unii Europejskiej.

Mateusz Uciński na podstawie Euractiv

W środę 23 lutego, Bovaer – dodatek paszowy opracowany przez holenderską firmę DSM, został zatwierdzony przez stały komitet ds. roślin, zwierząt, żywności i pasz (scoPAFF), który skupia przedstawicieli państw członkowskich UE27 i któremu przewodniczy Przedstawiciel Komisji Europejskiej.

Dodatek ten ma na celu zahamowanie enzymu wywołującego produkcję metanu w żwaczu krowy. Według DSM zmniejsza on emisje metanu jelitowego o około 30% w przypadku krów mlecznych i aż o 90% w przypadku krów mięsnych.

Przypomnijmy, że metan jest gazem cieplarnianym (GHG), który, mimo że jest krótkotrwały, ma większą moc zatrzymywania ciepła niż dwutlenek węgla, zatrzymując je 84 razy więcej w ciągu 20 lat.

Fermentacja jelitowa – emisje gazów ze zwierząt przeżuwających, takich jak bydło mleczne i mięsne – jest uważana za najważniejsze źródło metanu w kontekście działalności człowieka.

– Ograniczenie emisji metanu związanych z rolnictwem ma kluczowe znaczenie w naszej walce ze zmianami klimatu, a dzisiejsze zatwierdzenie jest bardzo wymownym przykładem tego, co możemy osiągnąć dzięki nowym innowacjom w rolnictwie – powiedziała komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides, komentując ogłoszenie .

Według komisarz innowacyjność ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego przejścia na bardziej zrównoważony system żywnościowy, a dzięki temu zatwierdzeniu UE nadal przoduje w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności, przystosowując się do nowych technologii, które mogą sprawić, że produkcja żywności będzie bardziej zrównoważona

Komisja stwierdziła w nocie, że ten innowacyjny produkt przyczyni się do ekologizacji rolnictwa UE oraz do realizacji celów flagowej polityki żywnościowej UE, strategii „od pola do stołu”.

Teraz oczekuje się, że unijna władza wykonawcza formalnie przyjmie decyzję w najbliższych miesiącach, a wtedy dodatek paszowy będzie pierwszym tego typu dostępnym na rynku UE. Produkt otrzymał już zgodę na wprowadzenie do obrotu od władz brazylijskich i chińskich.

Pozytywna ocena naukowa dotycząca Bovaera została już opublikowana w listopadzie ubiegłego roku przez specjalny panel unijnej agencji ds. bezpieczeństwa żywności EFSA, dostarczając porady naukowe na temat skuteczności dodatków i produktów lub substancji stosowanych w paszach zwierzęcych. W ocenie naukowej na wniosek Komisji stwierdzono, że dodatek jest skuteczny w zmniejszaniu emisji metanu przez krowy mleczne w proponowanych warunkach stosowania. Wniosek ten został rozszerzony na wszystkie inne przeżuwacze wykorzystywane do produkcji mleka i rozmnażania.

Nadchodzące wydarzenia