Sam inseminujesz skorzystaj z modułu „Inseminator”

Oczekiwany przez użytkowników programu SOL moduł, ułatwiający przepływ informacji między inseminatorem a Symlekiem, nie da się nie lubić. Koniec ze żmudnym wypełnianiem kwitów. Samodzielne prowadzenie modułu „Inseminator” gwarantuje kontrolę nie tylko nad jakością wpisu, ale także nad szybkością rejestracji inseminacji.

 

tekst: Agnieszka Antczak

 

Podstawowe zalety modułu „Inseminator”
Informacje dotyczące samego zabiegu inseminacji wprowadzane są przy pomocy narzędzia dostępnego w zakładce „Rozród”. Kilkoma kliknięciami można wprowadzić do odpowiedniej formatki wszystkie dane potrzebne do sporządzenia kwitu inseminacyjnego. Każdy, kto kiedykolwiek wypisywał ręcznie dokumenty inseminacyjne, na pewno to doceni.

Moduł „Inseminator” uwalnia ponadto użytkownika od konieczności prowadzenia rejestru krów i jałowic unasienionych. Wszystkie dane wpisane w SOL są widoczne nie tylko na podglądzie karty jałówki-krowy, ale także w elektronicznym rejestrze inseminacji – bez konieczności żmudnego kartkowania rejestru w przypadku szukania poprzedniej inseminacji i numeru kartoteki.

Trzeba się zarejestrować
Ze względu na regulacje prawne każda osoba lub instytucja, która chce wprowadzać dane o zabiegach inseminacyjnych do systemu Symlek, musi się wcześniej zarejestrować w celu uzyskania odpowiedniego loginu i hasła. Dotyczy to także tych hodowców, którzy chcieliby dokonywać takiej rejestracji za pośrednictwem modułu „Inseminator”. Co trzeba zrobić, aby dopełnić tego obowiązku? Można o tym przeczytać w osobnej notatce w tym samym numerze HiChB.

Włączamy moduł
Aby rozpocząć pracę z modułem, trzeba go włączyć, czyli „poinformować” aplikację SOL, że chcemy korzystać z tego modułu, i podać mu niezbędne do tego informacje.

W zakładce „Gospodarstwo” / „Moduły programu” klikamy „Dodaj moduł”. W odpowiednich okienkach wpisujemy nr firmy inseminacyjnej oraz login.
Współpracę z modułem warto rozpocząć od wprowadzenia numeru inseminatora w zakładce „Gospodarstwo” / „Użytkownicy i pracownicy”. Klikając przycisk „Dodaj pracownika”, nie zapomnijmy określić jego roli (tu – Inseminator) oraz wpisać sześciocyfrowego numeru inseminatora.

Następnie przechodzimy do „Inseminator” / „Seria zaświadczeń dla firmy ”, gdzie wpisujemy numer bieżącego zaświadczenia. System oczekuje wprowadzenia dwuliterowej serii i siedmiocyfrowego numeru aktualnego zaświadczenia. Seria i numer mogą być takie, jak na bloczku kwitów inseminacyjnych lub dowolnie określone przez użytkownika. System zapamięta pierwszy numer i będzie odpowiednio nadawał następne, w kolejności rejestrowania zabiegów. W razie potrzeby serię i numer zaświadczeń można zmienić – na stałe lub na chwilę. Wystarczy wejść do formatki „Rejestracja pokrycia/rui” i użyć przycisku „+” umieszczonego przy okienku wyboru numeru zaświadczenia. W ten sam sposób możemy dodać buhaja lub zmienić inseminatora.

Widoczne poniżej okienko z numerem kartoteki uzupełni się automatycznie, niezależnie od tego, czy inseminujemy daną krowę po raz pierwszy (zwierzęciu zostanie nadany nowy, pierwszy wolny numer kartoteki), czy jest to już kolejna inseminacja (system odszuka właściwy dla danej sztuki nr kartoteki). W razie potrzeby w tym miejscu możemy również wpisać „ręcznie” dowolny numer kartoteki.


Zapisujemy zabieg inseminacji/reinseminacji
Możemy teraz skoncentrować się na wprowadzeniu inseminacji. Zrobimy to przy komputerze albo, rzecz jasna, na telefonie lub tablecie – zaraz po zdjęciu inseminacyjnej rękawicy. Do formatki, w której wpisujemy inseminację, możemy wejść przez „Kartę jałówki-krowy”, ale także klikając pole z numerem kolczyka w „Rejestrze inseminacji” lub klikając kolczyk z poziomu „Rozród” / „Pokrycie/ruja”.

Po kliknięciu przycisku „Nowe pokrycie/ruja” otwiera się formatka, w której możemy wprowadzić wszystkie dane dotyczące inseminacji. W przypadku wpisywania ponownej inseminacji w tej samej rui, pojawi się sugestia, aby wpisać reinseminację. Aby wprowadzić reinseminację, należy otworzyć to samo okno, w którym wpisywaliśmy inseminację, i kliknąć niebieski kwadracik w kolumnie „Liczba reinseminacji”.

Po zaakceptowaniu wprowadzenia reinseminacji zostanie ona zapisana na oddzielnym zaświadczeniu. Numer kwitu – kolejny – zostanie nadany automatycznie, automatycznie zostanie również odnaleziony właściwy numer kartoteki.

W system wbudowane zostały ostrzeżenia, które poinformują nas o sytuacjach, gdy chcemy np. wpisać inseminację zbyt młodej jałówce lub krowie zbyt krótko po wycieleniu.
Jeśli inseminowaliśmy tym samym buhajem kilka krów, śmiało możemy skorzystać z opcji „Pokrycia grupowe”. Wskazane krowy zostaną wprowadzone do „Rejestru inseminacji” jednym przyciskiem klawisza „Zapisz”, każda pod swoim numerem zaświadczenia i kartoteki. W „Rejestrze inseminacji” pojawią się jako „do wysłania” i – jeśli wszystkie wprowadzone dane okażą się poprawne – zostaną o północy wysłane do systemu Symlek. Do tego czasu możemy dokonać zmian w zapisie inseminacji, jeśli doszło do pomyłki – np. wpisaliśmy złą datę lub popełniliśmy inny, merytoryczny błąd.

Korekta zapisu inseminacji
Błędu merytorycznego system – z oczywistych względów – nam nie wskaże. Tylko my możemy zauważyć, że wpisaliśmy niewłaściwego buhaja, pomyliliśmy numer krowy albo nie zgadza się data. W takiej sytuacji możemy takie błędy skorygować. Wystarczy otworzyć formatkę, w której zapisujemy inseminacje – tak jak do tej pory. Klikamy niebieski kwadracik po lewej stronie formatki, wybieramy możliwość „Zmień pokrycie/ruję” i dokonujemy stosownych zmian. Pamiętajmy, że takich zmian możemy dokonać do północy – potem zaświadczenie zostaje wysłane do Symleku.

Jeżeli to system dostrzeże błąd – a zdarzy się tak, jeśli popełnimy błąd formalny, np. nie wpiszemy numeru inseminatora, zaświadczenia lub kartoteki – zaświadczenie nie zostanie wysłane, a w jednej z kolumn wykazu inseminacji ukażą się kody błędu. Po kliknięciu w pole oznaczone cyfrą pokaże się nam rodzaj wymaganej poprawki. Dopóki nie zostaną usunięte błędy, zaświadczenie nie będzie wysłane i uzyska status „błędne/niekompletne”.

Wszystkie zaświadczenia można w razie potrzeby łatwo wydrukować. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni zabieg (lub kilka zabiegów), po czym kliknąć „Drukuj zaświadczenia”.

Serdecznie zachęcamy hodowców, którzy sami inseminują swoje krowy i jałówki, do korzystania z modułu „Inseminator”. Postaramy się jeszcze w tym roku rozbudować ten moduł tak, aby umożliwiał prowadzenie banku nasienia, zapewniając w ten sposób pełną obsługę tego aspektu pracy w stadzie bydła. 

Nadchodzące wydarzenia