MilKey: nowa technologia wspomagająca zdrowie krów mlecznych

Start-up Labby pomaga rolnikom uzyskać wyraźniejszy obraz stanu zdrowia krów za pomocą optycznego skanera mleka, który może testować surowiec od poszczególnych krów w mniej niż 10 sekund.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie labbyinc.com

Na całym świecie hodowcy bydła mlecznego mają problem z informacją. Aby uzyskać najdokładniejsze pomiary zdrowia krów i jakości mleka, wiele osób musi wysyłać próbki mleka do laboratoriów lub czekać, aż technik przyjdzie na farmę, aby pobrać próbki mleka od każdej krowy. Naprzeciw tym problemom wychodzi urządzenie Labby znajdujące się z przodu platformy analitycznej, która może pomóc rolnikom w wykrywaniu chorób, zanim rozprzestrzenią się na resztę stada. W dalszej kolejności może również dostarczyć weterynarzom istotnych danych dotyczących zdrowia określonych zwierząt, a także pomóc hodowcom mleka w identyfikacji najlepszych praktyk i umożliwić rolnikom zwiększenie przejrzystości w kontaktach z konsumentami.

– Wszyscy rozumieją moc danych w zakresie poprawy zdrowia” – powiedziała dyrektor generalna Labby, Julia Somerdin, – To tak, jak opieka domowa i urządzenia do gromadzenia danych dla ludzi zmieniły opiekę zdrowotną.

Konwencjonalny proces monitorowania zdrowia krów i jakości mleka jest czasochłonny i kosztowny. W rezultacie większość rolników przeprowadza tylko niektóre testy raz w miesiącu. Brak monitorowania może prowadzić do rozprzestrzeniania się chorób, takich jak zapalenie wymienia, które znacznie obniża jakość mleka.

Skaner Labby wykorzystuje technologię zwaną spektroskopią mobilną, która może uzyskać informacje o składzie mleka, takie jak tłuszcz, białko i liczba komórek somatycznych (SCC). Wyższe poziomy SCC wskazują na mastitis lub infekcję, którą rolnicy mogą leczyć, zanim się rozprzestrzeni lub pogorszy.

Labby współpracuje z farmami w Pensylwanii i Massachusetts od 2019 r., chociaż pandemia spowolniła plany firmy na skalowanie. Firma sprzedaje również swoje urządzenia uczelniom i firmom zainteresowanym badaniem gromadzonych przez siebie danych.

– Każdy chce więcej danych, zwłaszcza na poziomie pojedynczej krowy, ale do tej pory było to naprawdę trudne do zdobycia – podkreśla Somerdin.

Tej wiosny trzech absolwentów MIT spędzi tydzień na farmach partnerskich Labby w Pensylwanii w ramach sponsorowanych przez firmę badań, których celem jest ulepszenie projektu produktu i uczynienie go bardziej praktycznym dla gospodarstw na całym świecie. W dalszej kolejności Labby chce, aby jej platforma pomagała w budowaniu społeczności w branży hodowli bydła mlecznego.

Trzeba zaznaczyć, że firma ta wykorzystuje technologię wykrywania optycznego i sztuczną inteligencję do monitorowania jakości mleka i chorób w czasie rzeczywistym. Platforma MilkKey by Labby może wykrywać poziomy tłuszczu i białka w każdej małej partii mleka, aby pomóc hodowcom i weterynarzom w utrzymaniu krów w zdrowiu.

– Jesteśmy firmą produkującą sprzęt, ale postrzegamy dane jako klucz do naszego rozwiązania” — akcentuje Julia Somerdin. – Ale chcemy stać się platformą certyfikacji jakości mleka, co zwiększy zaufanie do branży i konsumentów. W branży rolnicy mogą lepiej dbać o zdrowie zwierząt, a kupujący będą wiedzieć, że kupują mleko z gospodarstw najwyższej jakości z dobrym mlekiem. Dla konsumentów zwiększona przejrzystość pozwala rolnikom komunikować się z opinią publiczną i udowadniać, że dobrze traktują swoje zwierzęta. Wierzymy, że szczęśliwe krowy dają lepsze mleko, a lepsze mleko prowadzi do zadowolonych klientów. Istnieje harmonia między zwierzęciem a człowiekiem. Wszystko jest połączone.

Nadchodzące wydarzenia