Mleczna Gala już po raz ósmy

21 czerwca, w Warszawie odbyła się kolejna edycja Mlecznej Gali, czyli wydarzenia mającego na celu uhonorowanie najlepszych hodowców bydła mlecznego w Polsce. Jest ono organizowane od 2014 roku i przez te wszystkie lata ugruntowało swoją pozycję i aktualnie jest jednym z najważniejszych eventów w branży.

Tekst: Mateusz Uciński

Warto podkreślić, że Mleczna Gala to również działanie ukierunkowane na promocję polskiego rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka, a także możliwość poznania wszelkiego typu rozwiązań hodowlanych. Tegoroczna impreza była powrotem do spotkań stacjonarnych po 2 letniej przerwie wywołanej obostrzeniami pandemicznymi i została objęta patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W uroczystości, władze Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka reprezentowali prezydenci Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, dyrektorzy Stanisław Kautz, Mieczysław Klupczyński, Ewa Kłębukowska, Agnieszka Nowosielska, Elżbieta Matuszewska, a także dyrektorzy regionalni: Adam Kamiński, Janusz Nalewalski, Michał Rodak i Mariusz Chrobot. Specjalnymi gośćmi imprezy byli Lech Kołakowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Josef Kucera – prezydent Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, oraz Jan Berca –  przedstawiciel czeskiego związku hodowców bydła.

Podczas imprezy, za swoje wybitne osiągnięcia w 2021 roku uhonorowanych zostało 71 hodowców z terenu całego kraju. Zwycięzcy w 18 kategoriach wydajnościowych i hodowlanych otrzymali nagrody w postaci Kryształowej Kanki lub pucharu z motywem podwójnej helisy DNA oraz nowoczesne kolczykownice do kolczyków elektronicznych i wizualnych dla bydła. Oprócz tego na finalistów czekał voucher na darmową usługę genotypowania pięciu samic w Laboratorium Genetyki Bydła w Parzniewie, a także nowość – tablica oborowa będąca prestiżowym znakiem wysokiej renomy gospodarstwa wskazującym, że zachowane są w nim najwyższe standardy jakościowe w produkcji zwierzęcej, a prezentujący ją na swoim budynku hodowca jest liderem w branży.

W trakcie trwania Mlecznej Gali 2022 wręczono panu doktorowi Markowi Karwackiemu, członkowi kolegium dyrektorskiego PFHBiPM, odznaczenie państwowe w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którym był Medal Złoty za Długoletnią Służbę, przyznawany za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Na uroczystości dokonano także odznaczenia 11 osób Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM.  Wyróżniane są nią niebanalne i wyjątkowe osobowości, ludzie którzy osiągają sukcesy na polach swojej działalności, budują i promują pozytywny wizerunek polskiego hodowcy bydła, a także angażują się w działania wspierające polskiego rolnika.

Ostatnim, bardzo miłym punktem warszawskiej imprezy było zaakcentowanie jubileuszu 15-lecia Oceny Wartości Użytkowej Bydła pod egidą Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Przez ten okres, usługa ta stała się niezbędnym narzędziem w prowadzeniu nowoczesnego i co najważniejsze – rentownego gospodarstwa mlecznego. Z tej okazji na wszystkich gości Mlecznej Gali 2022 czekał tort, który został serwowany w charakterze deseru po uroczystym obiedzie.

Zapraszamy do przeczytania pełnej relacji z tej uroczystości, która już niebawem pojawi się na łamach naszego miesięcznika, a także na stronach portalu Holstein.pl

Nadchodzące wydarzenia