Wypowiedz się w kwestii dobrostanu bydła! To już ostatnie chwile konsultacji!

Przypominamy, że unijne konsultacje publiczne kończą się 21 stycznia. Ich celem jest poznanie przez urzędników opinii hodowców na temat obowiązujących obecnie przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt oraz o proponowanych zmianach.

Tekst: Mateusz Uciński

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przypomina, że Komisja Europejska prowadzi przegląd prawodawstwa Unii Europejskiej w zakresie dobrostanu zwierząt. Wskazanym przez Komisję Europejską celem tego przeglądu jest poprawa dobrostanu zwierząt oraz poszerzenie zakresu przepisów przez dostosowanie ich do najnowszych dowodów naukowych, aktualnych priorytetów politycznych i oczekiwań społecznych, przy jednoczesnym ułatwieniu egzekwowania tych przepisów. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczą przede wszystkim dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa, transportu oraz ich uśmiercania.

Zachęcamy, aby hodowcy biorący udział w konsultacjach przekazali swoje doświadczenia i opinie na temat:

  • gatunków/kategorii zwierząt, które powinny być objęte nowymi szczegółowymi wymogami;
  •  możliwości wykonywania kastracji, usuwania rogów, przycinania dziobów i usuwania części ogona u świń;
  •  okresów stopniowego wycofywania, a następnie zakazania stosowania klatek w utrzymaniu zwierząt;
  • wymagań podczas transportu zwierząt;
  •  zakazu uśmiercania jednodniowych piskląt płci męskiej;
  •  wprowadzenia przepisów regulujących utrzymywanie i uśmiercanie ryb w gospodarstwach rybackich;

Jednocześnie zwracamy uwagę, że konsultacje społeczne w zakresie dobrostanu, to jeden ze sposobów, aby w realny i logiczny sposób odeprzeć oskarżenia i insynuacje organizacji pro zwierzęcych, które zaburzają prawdziwy obraz hodowli bydła mlecznego.

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online. Jest on dostępny TUTAJ

Nadchodzące wydarzenia