I Kongres Zootechniki Polskiej pn. „Quo vadis zootechniko”

Wydarzenie, jakiego jeszcze nie było.

Kongres odbędzie się w dniach 21–22 czerwca br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. To wyjątkowe wydarzenie uświetnią wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów, praktycy i biznesmeni z branży zootechnicznej. Tematyka Kongresu porusza szereg gorących problemów branżowych. Są to między innymi:
• Określenie miejsca zootechniki w nurcie produkcji zwierzęcej na tle przemian gospodarczych i społecznych w Polsce i na Świecie.
• Dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dziko żyjących – wyzwania i zagrożenia.
• Jakość produktów pochodzenia zwierzęcego (mięso, jaja, mleko) na tle zmieniających się trendów konsumenckich.
I wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów.

Znajdą nas Państwo pod adresem www.zootechkongres.pl
W załączniku dostępna jest oferta współpracy.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego I Kongresu Zootechniki Polskiej jest prof. dr hab. Roman Niżnikowski.

Kontakt: ptz@ptz.icm.edu.pl; tel. +48 22 668 96 71.
Termin: 21–22 czerwca 2018 r.
Miejsce: Warszawa, Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Gmach of Franciszka Staffa.
Organizatorzy: Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, Polskie Towarzystwo Zootechniczne i Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW.
Uczestnicy: wybitni naukowcy z polskich uczelni i instytutów, praktycy i biznesmeni.
Tematyka: Ogólnoświatowe trendy w dziedzinie zootechnicznej. | Globalne spojrzenie na kwestie wyzwań w produkcji zwierzęcej, potrzeb światowych i europejskich, określenia miejsca zootechniki, aktualnego zapotrzebowania, wskazania priorytetów w działaniu. | Bioróżnorodność zwierząt gospodarskich. | Zwierzęta w badaniach i praktyce ksenotransplantacji. | Zwierzęta gospodarskie jako model dla człowieka. | Dobrostan zwierząt gospodarskich, towarzyszących i dzikich, wolno żyjących. | Zootechnika w interdyscyplinarnych badaniach naukowych zwierząt domowych.

Nadchodzące wydarzenia