Jak przygotować krowę do laktacji?

W połowie marca br. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie odbyła się konferencja z cyklu Nauka – Praktyce pn. „Jak przygotować krowę do laktacji?”, zorganizowana przez prof. Zygmunta M. Kowalskiego. Doświadczeniem dzielili się eksperci z USA, Europy Zachodniej oraz Polski. W trakcie obrad dyskutowano m.in. o żywieniu energetycznym i mineralnym krów w okresie okołoporodowym oraz o ich problemach zdrowotnych występujących w tym czasie. Podczas konferencji prelekcje wygłosili:
• prof. Alex Bach (Hiszpania)
– „Jak żywić krowę w okresie przejściowym przed porodem?”
• dr Paweł Górka (Polska)
– „Jak okres zasuszenia determinuje jakość siary?”
• dr Sam Mosley (USA)
– „Czy w okresie przejściowym przed porodem można zbudować odporność krów?”
• prof. Michael W. Overton (USA)
– „Jak przygotować jałówkę do laktacji?”
• dr Javier Martin-Tereso (Holandia)
– „Jak zapobiec hipokalcemii?”
• prof. Zygmunt M. Kowalski (Polska)
– „Czy można w okresie przejściowym przewidywać problemy poporodowe?”

Streszczenie powyższych referatów zamieścimy w następnym wydaniu „Hodowli i Chowu Bydła” (5/2018).

Nadchodzące wydarzenia