„Jesteśmy z Wami od 100 lat” – konferencja w SGGW

13 i 14 września Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz wojewódzkie oddziały doradztwa rolniczego świętowały 100-lecie doradztwa na ziemiach polskich. Konferencję podsumowującą dokonania w tym zakresie zorganizowały ministerstwo rolnictwa i  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

tekst: Wojciech Asiński

Dwudniowe spotkanie odbyło się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Blisko 350 doradców, naukowców, przedstawicieli resortu rolnictwa, środowisk rolniczych, instytutów naukowych, szkół wyższych oraz instytucji współpracujących z ośrodkami doradztwa wspominało dokonania doradców i debatowało o wyzwaniach przyszłości.

Gości przywitał gospodarz – Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Michał Zasada.
– Mam ogromną satysfakcję i ogromną przyjemność, że możemy gościć Państwa na terenie najstarszej i największej uczelni rolniczej w Polsce. Uczelni, która jest tak blisko związana z rolnictwem i polską wsią. – Dziś… – jak podkreślił rektor – SGGW współpracuje z ośrodkami doradztwa, wspólnie poszukując rozwiązań, które przyczyniają się do rozwoju zrównoważonego rolnictwa, promując jego innowacyjność, budując trwały system podnoszenia i zdobywania kwalifikacji zawodowych rolników i mieszkańców wsi.

Otwierający konferencję minister Robert Telus podkreślał ogromną rolę, jaką w rozwoju rolnictwa pełniło doradztwo rolnicze. Od pokoleń doradcy przynosili wiedzę i symbolizowali postęp na wsi. – To, że dziś polskie rolnictwo jest silne, że liczy się w Europie i na świecie, że nasz produkt jest marką w Europie, to jest zasługa doradztwa rolniczego.

W imieniu doradców głos zabrał dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Sławomir Piotrowski, który mówił o wartościach, jakimi się kierowały pokolenia doradców: empatii i pokorze. Bez tych wartości nie byłoby możliwe wykonywanie zawodu, w którego podstawy wpisana jest wrażliwość na człowieka i naturę, na problemy innych, na ich sytuację ekonomiczną czy rodzinną.

Jubileuszowa konferencja obfitowała w emocje, jak choćby podczas rozmowy prowadzącego wydarzenie Radosława Bełkota z doświadczonymi doradcami, p. Laurą Maciejewską z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i p. Antonim Hajdaczukiem z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Oboje doradcy opowiadali zgromadzonym o własnych, nie zawsze łatwych doświadczeniach, pokonywaniu barier i trudności, konsekwentnej pracy od podstaw i nawiązywaniu relacji z rolnikami. Relacji, które w wielu przypadkach są kontynuowane dziś z najmłodszym pokoleniem gospodarzy.

Emocji nie zabrakło także podczas odznaczeń Krzyżami Zasługi i statuetkami, które otrzymały wszystkie jednostki doradztwa. Dyrektor MODR Warszawa Sławomir Piotrowski otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi – za zasługi w działalności społeczności lokalnej.

Podsumowaniem tej części konferencji był film „Najważniejszy jest człowiek”, w którym bohaterami byli doradcy wszystkich oddziałów doradztwa rolniczego w kraju.

W sesji plenarnej „Doradztwo rolnicze dzisiaj i jutro” o doradztwie z perspektywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówiła sekretarz stanu Anna Gembicka. Minister podkreśliła, że ośrodki doradztwa rolniczego są pasem transmisyjnym do przekazywania osiągnięć nauki, które są wypracowywane w naszych instytutach badawczych bezpośrednio dla rolników.

W kolejnych spotkaniach i panelach prezentowano zagadnienia dotyczące doradztwa rolniczego z perspektywy Komisji Europejskiej, świata nauki, doradców oraz rolników. Uczestnicy spotkania wzięli udział w tematycznych panelach dyskusyjnych, prowadzonych przez przedstawicieli doradztwa oraz instytutów naukowo-badawczych. Panele obejmowały tematykę doradztwa technologicznego, doradztwa na rzecz klimatu i gospodarki wodnej w rolnictwie, doradztwa na rzecz ochrony środowiska i rozwoju rolnictwa ekologicznego czy doradztwa na rzecz skracania łańcuchów dostaw. Dyskutowano także o doradztwie ekonomicznym i finansowym, doradztwie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także o systemie wiedzy i innowacji rolniczych AKIS.

Centrum Doradztwa Rolniczego oraz oddziały doradztwa z całego kraju przygotowały wystawę, która prezentowała historię i działalność poszczególnych ośrodków wojewódzkich.

Kolejna część konferencji odbyła się w Hotelu Novotel Warszawa Airport, gdzie zorganizowano uroczystą galę i wręczono nagrody laureatom konkursu „Doradca Roku”. Laureatką konkursu w etapie krajowym została nasza koleżanka Justyna Niedziałek, główny specjalista w MODR, oddział w Siedlcach. Nagrody wręczali: minister rolnictwa Robert Telus, sekretarz stanu w MRiRW Anna Gembicka, dyrektor departamentu innowacji, cyfryzacji i transferu wiedzy w MRiRW Natalia Latocha oraz dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Ireneusz Drozdowski.

Drugiego dnia konferencji podsumowano panele dyskusyjne, przedstawiając wypracowane w zespołach wnioski oraz rekomendacje do dalszej pracy w doradztwie.

Wydarzenie zakończyła zastępca dyrektora departamentu innowacji w ministerstwie rolnictwa Edyta Wieczorkiewicz‑Dudek. Pani dyrektor podziękowała wszystkim gościom za dwa dni owocnych konsultacji oraz za organizację wydarzenia. Wspomniała także o wyjątkowej akcji oddziałów doradztwa rolniczego w Polsce. 1 lutego br. ośrodki te rozpoczęły akcję krwiodawstwa z okazji 100-lecia doradztwa rolniczego. Do 29 grudnia br. można zgłaszać się do oddziałów terenowych Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub do punktów mobilnych na terenie całego kraju i na hasło „ODR” oddawać krew. Do dziś udało się zebrać ponad 180 litrów tego najcenniejszego daru. Mamy nadzieję, że dołączycie Państwo do akcji ratującej życie.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania konferencji z okazji 100-lecia doradztwa na ziemiach polskich. Życzymy Państwu sukcesów w kolejnych dekadach. 

Nadchodzące wydarzenia