Współpraca PFHBiPM i SM Mlekpol

Ponad rok temu, w czerwcu 2021 roku, w Parzniewie została podpisana karta współpracy pomiędzy Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka a Spółdzielnią Mleczarską Mlekpol w Grajewie. Jej celem jest wspieranie działalności polskich hodowców i producentów mleka oraz rozwój sektora mleczarskiego. Współpraca jest realizowana przede wszystkim poprzez publikacje materiałów o charakterze merytorycznym oraz podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, mających na celu transfer wiedzy do hodowców bydła mlecznego i producentów mleka.

11 października bieżącego roku w Zakładzie Produkcji Mleczarskiej SM Mlekpol w Mrągowie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli obydwu organizacji. Z ramienia PFHBiPM udział w nim wzięli prezydenci: Leszek Hądzlik i Andrzej Steckiewicz, a także dyrektorzy: Stanisław Kautz, Ewa Kłębukowska i Agnieszka Nowosielska. SM Mlekpol reprezentowali prezes Zarządu Edmund Borawski, przewodniczący Rady Nadzorczej Jan Zawadzki, prezes Zarządu IIPM prof. dr hab. Andrzej Babuchowski oraz dyrektor ZPM w Mrągowie Marcin Piwowarczyk i dyrektor finansowy Spółdzielni Paweł Pasternak.

Podczas spotkania gospodarze oprowadzili uczestników po Zakładzie Produkcji Mleczarskiej w Mrągowie, który pod względem ilości przerabianego mleka jest drugim (po ZPM Grajewo) największym zakładem Mlekpolu. W Mrągowie znajduje się między innymi największa w Polsce linia serowarska, w 2020 roku zaś do użytku został oddany drugi zakład – nowoczesna proszkownia, w której dziennie przetwarza się 3 mln litrów mleka lub serwatki. W trosce o coraz wyższą jakość wyrobów i dostosowywanie ich do rosnących oczekiwań konsumentów w lutym 2010 roku SM Mlekpol utworzyła Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego w Mrągowie, pierwszą tego typu placówkę w przemyśle spożywczym w Polsce, z której działalnością uczestnicy spotkania również mogli się zapoznać.

Głównym celem obrad przedstawicieli Federacji i Mlekpolu było stworzenie warunków do dalszej efektywnej współpracy, która obu stronom przyniesie wymierne korzyści. Prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik i prezes SM Mlekpol Edmund Borawski byli zgodni, że w sektorze produkcji mlecznej obecnie następują istotne przemiany technologiczne, gospodarcze i społeczne, które skłaniają obie firmy do poszukiwania nowych rozwiązań, jakie można zaoferować hodowcom bydła czy producentom mleka. Nasze cele są wspólne i możemy je realizować razem, dlatego podczas obrad udało się wypracować ustalenia stanowiące dobry prognostyk na przyszłość.

Spotkanie było okazją do poznania działalności jednego z największych w Polsce zakładów przetwórstwa mleka, ale przede wszystkim do merytorycznej dyskusji o rynku mleka w Polsce i na świecie. Zakończyło się powołaniem zespołu ds. rozwoju bazy surowcowej i przydatności tegoż rozwoju w produkcji żywności wysokiej jakości i funkcjonalnej. 

Zbliżające się wydarzenia