Satelitarny nadzór metanu

Nowa Zelandia ogłosiła w zeszłym roku start misji nowego satelity “MethaneSAT”, który będzie orbitował wokół ziemi, tworząc mapę stężenia metanu emitowanego m.in. przez krowy, czy wycieki z rurociągów.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie methanesat.org

Metan emitowany jest przede wszystkim w przemyśle wydobywczym, ale nie tylko. Istotnym problemem w kontekście zmian klimatycznych, jest także hodowla zwierząt, która odpowiada za ok. 35 proc. antropogenicznych emisji metanu, z czego istotna część to tzw. “krowie beknięcia”, czyli skutki procesu trawiennego, jaki zachodzi we wnętrznościach udomowionych przeżuwaczy. W Nowej Zelandii to szczególny problem. W kraju, w którym krów jest dwukrotnie więcej niż ludzi, aż 80 proc. metanu wytwarza się właśnie w rolnictwie.

Między innymi dlatego rząd Nowej Zelandii uruchomi misję kosmiczną, której głównym zadaniem będzie kontrola stężenia metanu na całym świecie. Emisja tego gazu będzie śledzona przez 350-kilogramowego satelitę “MethaneSAT”, który będzie okrążał planetę z prędkością 28 razy większą niż dźwięk. Mapy stworzone przez to kosmiczne urządzenie mają być “bezprecedensowo dokładne” – podali przedstawiciele nowozelandzkiego parlamentu.

Prace nad tworzeniem światowej bazy danych zostaną rozdzielone na dwa zespoły. Pierwszy, zlokalizowany w USA, będzie śledził emisje metanu będące wynikiem pracy przemysłu naftowego i gazowego, a także będzie nadzorował wycieki z rurociągów. Drugi, kierowany z terenów Nowej Zelandii, skupi się na metanie wydzielanym przez rolnictwo, w tym wspomniane krowy i owce.

Z zeszłorocznych szacunków opublikowanych przez NASA wynika, że około 30 proc. metanu na świecie wydziela się z terenów podmokłych, w tym stawów, jezior i rzek. Za kolejne 30 proc. odpowiada wszystko, co wiążę się z wydobyciem i spalaniem paliw kopalnych. Następne 20 proc. emisji pochodzi z rolnictwa (hodowla bydła, uprawy ryżu, wysypiska śmieci itp.), a pozostała część (niecałe 20 proc.) z pomniejszych źródeł, takich jak pożary lasów, spalanie biomasy czy topniejąca wieczna zmarzlina. Dane te, zdaniem nowozelandzkich naukowców, jednak nie były wystarczające.

Projekt MethaneSAT, jest finansowany przez rząd Nowej Zelandii i Fundusz Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych i zostanie uruchomiony w 2022 roku.

Nadchodzące wydarzenia