JFC Evolution – stacje pojenia cieląt

Firma JFC Polska sp. z o.o. oferuje dwa modele stacji pojenia cieląt, tj. Evolution S2 i Evolution S4, które automatycznie karmią odpowiednio do 70 lub do 140 cieląt. Wystarczy jedynie zarejestrować każde młode zwierzę w jednostce sterującej za pomocą elektronicznych kolczyków RFID i przypisać je do wcześniej zaprogramowanej krzywej żywienia, zależnie od potrzeb pokarmowych i celów hodowlanych. Pójło mleczne jest zadawane automatycznie, a system zapewnia, że cielę nie pobierze pokarmu ponad przydzieloną mu ilość. Urządzenie posiada automatyczny cykl czyszczenia. Żywienie każdego zwierzęcia jest na bieżąco monitorowane na dotykowym ekranie. System sygnalizacji świetlnej identyfikuje zwierzęta, które nie pobrały dziennego przydziału paszy, i oznacza je do dalszej kontroli. Dane te są także dostępne w dowolnym czasie i miejscu poprzez aplikację i portal internetowy JFC Evolution. Jednostka sterująca o symbolu S2 obsługuje dwa stanowiska paszowe, każde przeznaczone dla maksymalnie 35 cieląt. Natomiast jednostka sterująca Evolution S4 wyposażona jest w dwa zasobniki na pasze, co umożliwia sporządzanie pójła z dwóch różnych preparatów mlekozastępczych, np. dla cieląt młodszych i starszych. Model S4 może współpracować z czterema stanowiskami paszowymi – cena netto kompletu (S4 i cztery stanowiska paszowe) to ok. 130 tys. zł. Za model S2 z dwoma stanowiskami paszowymi trzeba zapłacić ok. 70 tys. zł netto. jfcpolska.pl

Nadchodzące wydarzenia