Kwasica, czyli sara u krów wysokowydajnych

Kwasica to groźna choroba metaboliczna. Objawy zakwaszonej krowy to pusty żwacz, brudna sierść koło ogona, biegunka oraz nadmierne ślinienie się. Czym jest o kwasica żwacza, co wywołuje chorobę, jakie są jej objawy i jak zapobiegać kwasicy żwacza – radzą doradcy De Heus, partnera programu Krowie na Zdrowie.

Tekst: Krowie na Zdrowie

Kwasicę wywołuje najczęściej nadmiar łatwo fermentujących węglowodanów

Wzrasta ilość LKT (lotne kwasy tłuszczowe), obniża się pH żwacza oraz zanikają bakterie celulolityczne, które trawią włókno. W konsekwencji rośnie produkcja kwasu mlekowego, a to z kolei powoduje ustanie motoryki żwacza (wyginięcie mikroflory) i docelowo ustanie procesów fermentacyjnych.

Przyczyn kwasicy jest wiele i nierozerwalnie wiążą się one z paszą

Powodem jej występowania może być nieodpowiedni skład dawki. Z jednej strony obecność dużej ilości łatwo rozpuszczalnych węglowodanów (FKH1), których maksymalna ilość to 225g/kg s.m., a z drugiej – zbyt mała ilość białka, którego prawidłowy zakres wynosi od 16 do 18%. Przyczyną może być także za mała porcja włókna w dawce – niebezpieczny poziom to mniej niż 16%.

Również zbyt szybkie wprowadzenie maksymalnej ilości paszy treściwej po wycieleniu podwyższa ryzyko zachorowania

Najwcześniej można ją wprowadzić 3-4 tyg. po wycieleniu. Poza tym należy pamiętać, by nie przekraczać w jednej dawce 2,5 kg porcji paszy treściwej oraz unikać nagłej zmiany dawki i skarmiania pasz o dużej wilgotności, które mają niskie pH. By uniknąć kwasicy należy zadbać o paszę strukturalną z zawartością tzw. włókna efektywnego, z cząstkami wielkości 5-6 cm.

Jak zapobiegać kwasicy:

  • zapewnij dostęp do paszy objętościowej o dobrych parametrach,
  • zadbaj o łatwy dostęp do stołu paszowego i wody,
  • unikaj częstych i gwałtownych zmian paszy,
  • zapewnij prawidłową strukturę TMR-u,
  • stopniowo przyzwyczajaj krowy do pobierania pasz treściwych, szczególnie w ostatnim okresie zasuszania i w okresie rozdajania,
  • dbaj o odpowiednie żywienie krów mlecznych i prawidłowo zbilansowaną dawkę pokarmową

Rozwiązaniem, które zmniejsza ryzyko wystąpienia kwasicy jest Bestermine Bufor Plus od De Heus – mieszanka czerwonych alg morskich, kwaśnego węglanu sodu i drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Nadchodzące wydarzenia