Mastitis: wczesna diagnoza dzięki biomarkerom

Wieloczynnikowe choroby, takie jak zapalenie wymienia u krów mlecznych powodują poważne szkody ekonomiczne: zwierzęta produkują mniej mleka, kosztowne jest też leczenie. Markery biologiczne i zapalne umożliwiają wczesną diagnostykę zapalenia wymienia u krów mlecznych i podjęcie leczenia w początkowym stadium rozwoju choroby, co ogranicza straty.

Tekst i zdjęcie: Ryszard Lesiakowski, źródło: idw-online.de

Prof. Getu Abraham i jego zespół z Instytutu Farmakologii, Farmacji i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej przy Uniwersytecie w Lipsku opracowali nieinwazyjną metodę wykrywania chorób opartą na określonym biomarkerze. Umożliwia ona wczesną diagnostykę i monitorowanie przebiegu leczenia chorób zapalnych. W opinii naukowców, wczesne rozpoznanie chorób zapobiega rozwojowi lekoopornych patogenów i tym samym wzrostowi zużycia antybiotyków w hodowli bydła.

Nieskomplikowane wykrywanie w próbkach mleka

– Marker to specyficzne białko, które jest uwalniane z migrujących komórek zapalnych, na przykład, gdy krowa zachoruje na mastitis. Izolując to białko, udało nam się uzyskać skuteczny biomarker, który można wykorzystać w rutynowej diagnostyce zapaleń wymienia. Dzięki tej metodzie można jednoznacznie zdiagnozować mastitis u krów mlecznych na etapie podklinicznym – informuje prof. Getu Abraham. Naukowiec wyjaśnia, że marker zapalenia wymienia można łatwo wykryć w próbkach mleka bez konieczności inwazyjnych interwencji na zwierzęciu. Zagrożone zwierzęta można szybko zidentyfikować i poddać indywidualnemu leczeniu na kilka dni przed wystąpieniem objawów choroby. W opinii naukowców biomarker mastitis u krów mlecznych może być także stosowany do monitorowania skuteczności podejmowanych terapii chorób wymion.  Obecnie zespół badawczy pracuje nad dalszym rozwojem procedury testowej, aby diagnostykę jak najbardziej uprościć.

Nadchodzące wydarzenia