Badania pokazują, że spokojne krowy mogą wytwarzać więcej mleka

Czy spokojne krowy produkują więcej mleka? Odpowiedzią może być niedawny „test osobowości” dla krów autorstwa AgResearch i DairyNZ.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie NZ Herald

Naukowcy twierdzą, że coraz więcej dowodów wskazuje na to, że osobowość zwierzęcia hodowlanego jest powiązana z jego produktywnością, jednak testy osobowości bydła mlecznego były często czasochłonne i niepraktyczne dla rolników. Mając to na uwadze, w badaniu tym dwukrotnie zastosowano pięć krótszych testów behawioralnych na 87 krowach mlecznych.

Uczeni zbadali następnie, czy są one powiązane z innymi działaniami, takimi jak wypasanie i produkcja mleka. Odkryli, że krowy, które najbardziej boją się ludzi, spędzały mniej czasu w pozycji leżącej. Prowadzący badanie twierdzą, że miało to krytyczne znaczenie dla dobrostanu krowy, ponieważ pozwalało jej na odpoczynek i przeżuwanie.

Eksperyment wykazał również, że spokojniejsze i bardziej ciekawskie krowy pasły się dłużej, a naukowcy doszli do wniosku, że prawdopodobnie przyczyniło się to do większej produkcji mleka.

Na podstawie swoich ustaleń, uczeni mogli zasugerować, który test osobowości byłby najbardziej praktyczny w gospodarstwie, co pozwoliło rolnikom na opracowanie dostosowanych planów zarządzania poszczególnymi krowami.

Badanie „ W kierunku pomiaru cech osobowości w gospodarstwie i ich związku z zachowaniem i produktywnością wypasanego bydła mlecznego ” zostało opublikowane w Journal of Dairy Science.

Było ono współfinansowane przez Ministerstwo Innowacji Biznesowych i Zatrudnienia Fundusz Inwestycyjny w Strategiczne Nauki (SSIF; Umowa AgResearch # C10X1702) i nowozelandzkich producentów mleka za pośrednictwem DairyNZ, Inc. (Hamilton, Nowa Zelandia; Umowa 2020-1598).

Zbliżające się wydarzenia