Tańsze paszporty dla bydła

Przypominamy, że od 12 lutego 2021 roku zmieniają się opłaty za wydanie paszportów i duplikatów.

TEKST I ZDJĘCIE: RYSZARD LESIAKOWSKI

Rolnicy, hodowcy za wydanie paszportu bydła zapłacą mniej, tj. 1,00 zł, a dotychczas było to 1,33 zł. Zdrożało natomiast wystawienie duplikatu paszportu z 1,33 zł do 2,00 zł. Za doręczenie paszportu przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru przez Pocztę Polską trzeba zapłacić 8,50 zł. 

Należność za paszport lub jego duplikat należy uiścić przed ich wydaniem i doręczeniem. Opłatę można zapłacić bezpośrednio w biurze powiatowym ARiMR lub przelewem na rachunek bankowy: BGK Nr: 46 1130 1017 0000 3160 0020 0013. Wymieniony rachunek bankowy dotyczy przyjmowania wpłat od posiadaczy bydła z całego kraju, niezależnie od tego, w jakim biurze powiatowym Agencji są składane zgłoszenia.

Paszporty bydła są wystawiane przez ARiMR po otrzymaniu od rolnika poprawnego i kompletnego zgłoszenia zwierzęcia do rejestru. Na podstawie informacji o zarejestrowanych zwierzętach w systemie IRZ (Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt) każda sztuka bydła zaopatrywana jest w paszport. Zgłoszenia bydła do rejestru można dokonać:

* w formie elektronicznej, przy użyciu dedykowanej do tego celu aplikacji Portal IRZplus

* w formie pisemnej na formularzu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokument można złożyć osobiście w biurze powiatowym – pozostawić we wrzutni umieszczonej przy wejściu do biura powiatowego lub wysłać pocztą na adres biura powiatowego ARiMR. Źródło: www.amir.gov.pl

Nadchodzące wydarzenia