FrieslandCampina oferuje wyższą gwarantowaną cenę mleka na czewiec’21

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała w końcu maja br., że gwarantowana cena na dostawy surowca w czerwcu br. wzrośnie do 38,00 euro za 100 kg mleka (171,00 zł/100 kg).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCapina w czerwcu br. jest o 0,5 euro wyższa niż w maju (37,50 euro/100 kg). Firma wyjaśnia, że podwyżka jest następstwem znoszenia restrykcji covidowych w krajach UE i rosnącego popytu na produkty mleczarskie w sektorze gastronomicznym. Zwraca się także uwagę na hamownie światowego popytu przez nową falę pandemii koronawirusa występującą na niektórych rynkach wschodzących. – Czerwcowa cena zwiera korektę o 0,13 euro w górę w wyniku wyższych cen mleka spółek referencyjnych w ostatnim okresie – informuje przetwórca z Niderlandów. W czerwcu br. gwarantowana cena mleka FrieslandCampina uzyskała najwyższy poziom od siedmiu lat.

Cena gwarantowana FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość na 100 kg białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W czerwcu br. wartość 100 kg białka osiągnie wartość 609,66 euro, a wartość 100 kg tłuszczu wyniesie 304,83 euro, natomiast 100 laktozy – 60,97 euro. Średnia gwarantowana cena FrieslandCampina mleka konwencjonalnego w 2021 roku, uwzględniająca miesiąc czerwiec wynosi 36,00 euro/100 kg (tj. ok. 162,0 zł/100 kg).

Stabilna cena mleka ekologicznego

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w czerwcu br. utrzyma się na poziomie sprzed miesiąca, tj. wyniesie 48,75 euro/100 kg (tj. ok. 219,37 zł/100 kg). W ciągu siedmiu ostatnich lat tylko w czerwcu 2017 roku gwarantowana cena mleka ekologicznego była nieco wyższa niż obecnie i wynosiła 49 euro/100 kg. W czerwcu br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 782,13 euro/100 kg, tłuszczu – 391,06 euro, a laktozy 78,21 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z czerwcem wynosi 47,92 euro/100 kg (tj. ok. 214,87 zł/100 kg).

Nadchodzące wydarzenia