Cena mleka nadal rośnie

Wieloletni rekord, który odnotowany był w grudniu 2013 r., kiedy to cena mleka ukształtowała się na poziomie 40,27 EUR, drugi raz został pobity. Już w grudniu 2021 r. średnia cena mleka w Unii Europejskiej była wyższa, natomiast w styczniu bieżącego roku odnotowano kolejny wzrost. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 3 marca, wynika, że średnia cena mleka w styczniu bieżącego roku wynosiła 42,00 EUR/100 kg i była o 1,8% wyższa od ceny w grudniu 2021 r. oraz o 20,5% wyższa niż w styczniu 2021 r. Styczniowa cena surowca była o 4,30% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w lutym bieżącego roku trend wzrostowy nadal będzie się utrzymywać, choć już nie będzie aż tak bardzo dynamiczny, a cena osiągnie poziom 42,25 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej w styczniu 2022 r. cena mleka wzrosła w dwudziestu jeden państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Rumunii – o 12,5%, do 40,41 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 24,6%); w Estonii – o 8,1%, do 38,67 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 30,4%); w Portugalii – o 7,2%, do 34,19 EUR/100 kg (wzrost o 12,5% w porównaniu ze styczniem 2021 r.); na Węgrzech – o 6,1%, do 36,01 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 17,0% w relacji rocznej). W pięciu krajach członkowskich odnotowano spadki cen: na Cyprze – o 0,4%, do 58,22 EUR/100kg; na Malcie – o 0,4%, do 62,00 EUR; w Austrii – o 4,0%, do 42,40 EUR; w Polsce – o 0,2%, do 40,09 EUR; w Szwecji – o 0,9%, do 42,90 EUR/100 kg. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–01.2022; źródło: KE

W Polsce średnia cena w styczniu 2022 r. wynosiła 40,09 EUR/100 kg i była o 0,2% niższa niż w grudniu 2021 r., ale o 21,8% wyższa niż w styczniu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w lutym bieżącego roku odnotowany zostanie kolejny spadek ceny. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka, a otrzymywaną przez producentów unijnych wynosi 4,55%. Mimo że cena mleka w Polsce jest coraz bliżej średniej unijnej, a Polska jest jednym z największych producentów w UE, to pod względem ceny sytuacja wygląda gorzej. W styczniu zajmowaliśmy jedenaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (37,61 EUR), Czechach (39,82 EUR), Estonii (38,67 EUR), Hiszpanii (36,02 EUR), Chorwacji (36,14 EUR), we Włoszech (39,89 EUR), na Węgrzech (36,01 EUR), w Portugalii (34,19 EUR), Słowenii (35,93 EUR) i Słowacji (37,18 EUR).

GDT Price Index 2004–01.03.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (15 lutego i 1 marca). Indeks cen produktów mleczarskich od początku bieżącego roku utrzymuje się na plusie. Na pierwszej aukcji wzrósł o 4,2%, a średnia cena wynosiła 4840 USD, natomiast podczas drugiej aukcji indeks wzrósł o 4,1%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 5065 USD. Od początku 2022 r. wartość indeksu wzrosła o 18,3%.

Podczas ostatniej aukcji (1 marca) odnotowano wzrost cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 10,9%, do 6394 USD/t; masła – o 5,9%, do 7086 USD/t; maślanki w proszku – o 5,8%, do 4217 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia