Trend wzrostowy na unijnym rynku mleka

35,02 EUR/100 kg płacono w UE za mleko

tekst: Dorota Śmigielska

Według danych Komisji Europejskiej średnia cena mleka w październiku 2020 r. w Unii Europejskiej wynosiła 35,02 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o 3,2% w relacji miesięcznej. W porównaniu do ceny sprzed roku była o 0,6% niższa. Szacunkowe dane za listopad wskazują, że trend wzrostowy zostanie wyhamowany, a unijna cena spadnie o 0,2% i ukształtuje się na poziomie 34,96 EUR/100 kg. Analizując dane od stycznia 2003 r., najwyższe ceny, jakie otrzymywali unijni producenci, były odnotowane w grudniu 2013 r. i wynosiły 40,27 EUR/100 kg. Różnica między ceną najwyższą a notowaną w październiku wynosi ponad 13%.

Analizując dane za październik, cena mleka wzrosła w dwudziestu sześciu państwach członkowskich, z czego największe podwyżki odnotowano: na Litwie – o 8,5%, do poziomu 30,53 EUR/100 kg; w Irlandii – o 6,9%, do 39,14 EUR/100 kg; w Hiszpanii – o 5,0%, do 32,72 EUR/100 kg; w Luksemburgu – o 4,9%, do 35,40 EUR; w Niemczech – o 4,8%, do 34,84 EUR/100 kg. Spośród wszystkich krajów członkowskich spadek ceny odnotowano jedynie w Holandii – o 0,7%, do poziomu 33,75 EUR/100 kg.

W październiku bieżącego roku w Polsce odnotowano wzrost ceny mleka o 3,6% w relacji miesięcznej, była ona również o 3,5% wyższa niż w październiku ubiegłego roku i ukształtowała się na poziomie 32,51 EUR/100 kg. Biorąc pod uwagę kurs euro, Komisja Europejska przewidywała, że w przypadku Polski trend wzrostowy utrzyma się również w listopadzie, a szacunkowa cena to 32,86 EUR. Różnica między ceną mleka uzyskiwaną przez unijnych producentów a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce, coraz bardziej się zmniejsza i w październiku wynosiła 6% – jest najmniejsza od czerwca 2018 r. Wzrost ceny mleka w Polsce spowodował nasze przesunięcie w rankingu, w październiku pod względem ceny zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca. Niższe ceny za surowiec otrzymywali producenci z Belgii, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Węgier, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (17 listopada i 1 grudnia). Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich wzrósł o 1,8%, do 3157 USD, natomiast podczas drugiej odnotował jeszcze większy wzrost, o 4,8%, i osiągnął poziom 3261 USD. Od początku roku wartość indeksu wzrosła o 1,1%.

Podczas ostatniej aukcji ceny wszystkich oferowanych kategorii produktów wzrosły, z czego największy wzrost miał miejsce w przypadku laktozy – o 13,5%, do 1004 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 5,0%, do 3182 USD/t; masła – o 3,8%, do 3986 USD/t. Notowania odtłuszczonego mleka w proszku wzrosły o 3,6%, a cena ukształtowała się na poziomie 2889 USD/t, bezwodny tłuszcz mleczny kosztował 4278 USD/t, co oznacza wzrost o 2,6%. Notowania sera Cheddar i maślanki w proszku wzrosły odpowiednio o 2,4% i 1,3%, a ceny wynosiły: w przypadku sera – 3734 USD, maślanki – 2731 USD/t.

W Stanach Zjednoczonych cena masła podczas notowań 20 listopada wynosiła 2965 USD/t, o 6% mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 34% mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 r. W tym samym czasie za OMP przetwórcy otrzymywali 2392 USD/t, o 3,5% taniej niż przed miesiącem oraz o 11% mniej niż w 2019 r. Spadła również cena PMP: o 4% w porównaniu z październikiem oraz o 10% w porównaniu z listopadem 2019 r., wynosiła 3506 USD/t. Największe spadki ceny odnotowano dla sera Cheddar – była ona o 41% niższa niż w październiku oraz o 11% niższa niż w 2019 r., wynosiła 3627 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia