Wyhamowanie wzrostów cen mleka w UE

W grudniu na rynku unijnym pierwszy raz od pół roku spadła średnia cena mleka surowego w skupie.

tekst: Tomasz Roszkowski

Po pięciu z rzędu miesiącach wzrostu kwotowań mleka surowego w skupie w Unii Europejskiej w grudniu wystąpił nieznaczny spadek ceny (o 0,1%). W Polsce kwotowania jeszcze wzrosły o 1,5%, ale wstępne szacunki wskazują na niewielki spadek ceny w styczniu. Niestety w najbliższych miesiącach sytuacja na rynku mleka może się pogorszyć. Negatywny wpływ na rynki finansowe i surowców (w tym rolne) ma szerzący się chiński koronawirus. Ostatni przetarg GDT (już po wybuchu pandemii) zakończył się blisko pięcioprocentowym spadkiem indeksu do najniższej wartości od początku września ub.r.
W ostatnim miesiącu odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (GDT) – 21 stycznia i 4 lutego. Indeks GDT wyrażający zmiany cen przetworów mlecznych wzrósł na pierwszej z nich o 1,6%, natomiast na drugiej obniżył się o 4,7%, co w sumie przez miesiąc oznacza zniżkę o 3,1%. W ujęciu rocznym (początek lutego 2019 – początek lutego 2020) wartość indeksu podniosła się o 0,2%.
Mleko pełne w proszku (WMP) w ciągu dwóch ostatnich aukcji GDT potaniało o 3,5%, kosztowało 3039 USD/t, i jest droższe o 0,4% w stosunku do ceny z początku lutego 2019 r. Z kolei cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 3,9%, do 2907 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 14,7%. Cena masła podniosła się o 5,7%, wyniosła 4258 USD/t, i jest o 4,2% niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

O 5% spadły aktywa na GDT po 
wybuchu epidemii koronawirusa

Średnia cena mleka surowego w skupie w Unii Europejskiej obniżyła się w grudniu o 0,1%, do 35,41 EUR/100 kg. W UE-28 od osiągniętego maksimum w listopadzie 2013 r. (40,21 EUR/100 kg) mleko obecnie jest tańsze o 11,9%. W grudniu najbardziej podrożało w Belgii – o 3,5%, do 35,36 EUR/100 kg; w Niderlandach – o 2,6%, do 36,41 EUR/100 kg; na Węgrzech – o 2,0%, do 32,64 EUR/100 kg. Największe spadki ceny mleka wystąpiły na Malcie – o 2,6%, do 52,36 EUR/100 kg; w Irlandii – o 2,1%, do 36,52 EUR/t; we Francji – o 1,8%, do 36,78  EUR/100 kg.

W Polsce w grudniu mleko w skupie podrożało o 1,5%, do 33,33 EUR/100 kg. Od szczytu wyznaczonego w grudniu 2013 r. (37,17 EUR/100 kg) cena jest niższa o 10,3%. Według wstępnych danych w styczniu cena mleka w skupie w Polsce spadła o 0,1%, do 33,31 EUR/100 kg. W grudniu mleko w Polsce było tańsze od średniej unijnej o 5,9%.

W Unii Europejskiej w okresie 05.01.2020– 09.02.2020 cena WMP podniosła się o 1,1%, do 3073 EUR/t (przez ostatni rok wzrosła o 8,9%). SMP podrożało o 1,8%, do 2611 EUR/t (przez rok wzrost wyniósł 39,5%). Cena masła wzrosła o 1,7%, do 3617 EUR/t, i jest niższa o 18,2% niż przed rokiem. 

Nadchodzące wydarzenia