Unijna cena mleka na fali wzrostowej

Od lutego bieżącego roku utrzymuje się trend wzrostowy unijnej ceny mleka. 5 października 2021 r. Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane dotyczące ceny surowca w sierpniu, z których wynika, że w analizowanym miesiącu ukształtowała się ona na poziomie średnio 36,40 EUR/100 kg i była o 1,1% wyższa niż w lipcu 2021 r. oraz o 10,0% wyższa niż w sierpniu ubiegłego roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej we wrześniu utrzyma się trend wzrostowy ceny mleka i wyniesie ona 36,76 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o około 1% w stosunku do ceny sierpniowej. Cena surowca w sierpniu była o 9,61% niższa od ceny rekordowej, jaką do tej pory otrzymywali unijni producenci w grudniu 2013 r. (40,27 EUR/100 k).

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej cena mleka w sierpniu 2021 r. wzrosła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Litwie – o 6,2%, do 33,97 EUR/100 kg; w Irlandii – o 5,5%, do 39,23 EUR/100 kg; w Rumunii – o 3,0%, do 31,34 EUR/100 kg; w Grecji – o 2,9%, do 38,92 EUR/100 kg; w Szwecji – o 2,6%, do 38,75 EUR/100 kg. W Niemczech, we Włoszech i na Malcie ceny utrzymały się na takim samym poziomie jak przed miesiącem. W analizowanym miesiącu odnotowano spadek ceny mleka jedynie w Danii – o 2,9%, do 36,44 EUR/100 kg. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Polska zaliczana jest do tych państw, w których odnotowano wzrost cen mleka. Średnia cena w sierpniu wynosiła 33,39 EUR/100 kg i była o 2,2% wyższa niż w lipcu bieżącego roku oraz o 8,4% wyższa niż w sierpniu 2020 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że we wrześniu trend wzrostowy się utrzyma, a cena wyniesie 33,53 EUR. Różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce w sierpniu, wynosiła 8,27%. Pomimo że Polska jest jednym z największych producentów mleka w Unii Europejskiej, to pod względem ceny nasza pozycja jest zdecydowanie gorsza. W analizowanym miesiącu zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane: w Bułgarii (32,65 EUR), Estonii (31,00 EUR), Hiszpanii (32,82 EUR), Chorwacji (32,73 EUR), na Litwie (30,92 EUR), Łotwie (30,97 EUR), Węgrzech (31,11 EUR), w Portugalii (29,87 EUR), Rumunii (31,34 EUR), Słowenii (32,18 EUR) i Słowacji (31,81 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (21 września i 5 października). Od połowy kwietnia do sierpnia utrzymywał się trend spadkowy, który został wyhamowany w połowie sierpnia i od tamtej pory ogólny indeks cenowy utrzymuje się na plusie. Na pierwszej aukcji wzrost był niewielki i wyniósł 1,0%, a średnia cena wynosiła 4011 USD. Podczas drugiej aukcji indeks nie uległ zmianie, natomiast średnia cena ukształtowała się na poziomie 3977 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 19,6%.

Podczas ostatniej aukcji (5 października) odnotowano wzrost cen większości kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 9,7%, do 3688 USD/t; sera Cheddar – o 0,7%, do 4297 USD/t. Odnotowano spadek jedynie ceny pełnego mleka w proszku – o 0,4%, do 3749 USD/t.

24 września 2021 r. na giełdzie w USA cena masła ukształtowała się na poziomie 3809 USD/t i była o 3,5% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 1% wyższa niż przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 15% droższe. Cena OMP wynosiła 2943 USD/t i była o 1% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 7% wyższa niż przed miesiącem i o 26,5% wyższa niż we wrześniu 2020 r. Cena pełnego mleka w proszku ukształtowała się na poziomie 4134 USD/t – była o 2% wyższa niż w poprzednim notowaniu i o 3% wyższa niż w sierpniu. W relacji rocznej pełne mleko w proszku było o 10% droższe. 

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–08.2021; źródło: KE

GDT Price Index 2004–05.10.2021; źródło: www.globaldairytrade.info

Nadchodzące wydarzenia