Kolejne obniżki europejskiej ceny mleka

Po utrzymujących się przez dwa lata wysokich cenach mleka obecnie hodowcy stoją przed wyzwaniem dużych obniżek sprzedawanego surowca, którego cena od grudnia 2022 r. systematycznie spada. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 lipca 2023 r., wynika, że średnia cena mleka w maju 2023 r. osiągnęła poziom 46,18 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 2,8% w porównaniu z kwietniem 2023, oraz o 3,8% w porównaniu z majem 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w czerwcu bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena spadnie poniżej 45 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W maju 2023 r. odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej w dwudziestu trzech państwach członkowskich. Największe miały miejsce: w Rumunii – o 26,9%, 35,14 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 17,1% niższa); w Szwecji – o 9,5%, 41,75 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 12,5%); w Portugalii – o 7,9%, do 49,35 EUR/100 kg (w relacji rocznej o 29,1% wyższa); na Węgrzech – o 7,5%, do 46,27 EUR/100 kg (o 16,6% więcej w porównaniu z majem 2022 r.); w Danii – o 7,4%, do 43,76 EUR/100 kg (o 13,6% mniej w relacji rocznej). Jedynym krajem, w którym cena wzrosła, była Malta – wzrost o 0,7%, do 62,20 EUR/100 kg. W relacji rocznej cena wzrosła o 0,4%. W dwóch krajach, tj. w Niemczech i we Włoszech, ceny utrzymały się na takim samym poziomie, jak przed miesiącem. W przypadku Niemiec cena 46,54 EUR była o 10,0% niższa niż w maju 2022 r., natomiast we Włoszech cena 53,73 EUR była o 13,9% wyższa niż w maju ubiegłego roku. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.
W Polsce średnia cena w maju 2023 r. wynosiła 45,62 EUR/100 kg i była o 2,4% niższa niż w kwietniu 2023 r. oraz o 1,9% niższa niż w maju 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w czerwcu 2023 r. cena ulegnie dalszej korekcje. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 1,21% niższa od średniej unijnej. W maju 2023 r. Polska znalazła się na trzynastym miejscu od końca pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były producentom w Belgii (41,89 EUR), Bułgarii (42,28 EUR), Danii (43,76 EUR), Estonii (42,61 EUR), Irlandii (40,79 EUR), Francji (45,37 EUR), na Litwie (35,78 EUR), Łotwie (34,39 EUR), w Holandii (43,25 EUR), Rumunii (35,14 EUR), Słowenii (43,75 EUR), Słowacji (44,42 EUR) oraz Szwecji (41,75 EUR).

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–05.2023; źródło: KE

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 czerwca i 4 lipca). Pierwsza zakończyła się na takim samym poziomie, jak w poprzednim notowaniu. Podczas drugiej indeks cen produktów mlecznych odnotował kolejny spadek – o 3,3%, a średnia cena wyniosła 3334 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 8,6%.

GDT Price Index 2004–04.07.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

Podczas ostatniej aukcji (4 lipca 2023 r.) odnotowano spadki cen wszystkich oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 11,4%, do 2189 USD/t; masła – o 10,3%, do 4842 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 6,0%, do 2525 USD/t. Cena bezwodnego tłuszczu mlecznego obniżona została o 3,4%, do 4579 USD/t, sera Cheddar – o 3,1%, do 4386 USD/t. Najmniejszy spadek odnotowano w przypadku pełnego mleka w proszku – o 0,4%, do 3149 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia