W Minikowie tradycyjnie – słonecznie

Piękna pogoda stała się już znakiem rozpoznawczym dla lipcowych pokazów bydła mlecznego w Minikowie. Tak było 1 i 2 lipca podczas tegorocznej edycji Kujawsko-Pomorskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która zgromadziła liczne grono miłośników krowiego piękna i rywalizacji najlepszych sztuk na ringu.

tekst i zdjęcia: Mateusz Uciński

Impreza, która odbywa się corocznie w Minikowie, tak naprawdę obejmuje Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech, Kujawsko-Pomorskie Dni Pola i wspomnianą wcześniej Regionalną Kujawsko-Pomorską Wystawę Zwierząt Hodowlanych, która – co trzeba wyraźnie zaznaczyć – ma już ponad dwudziestoletnią tradycję. W tym roku mogliśmy podziwiać jej XXII edycję, a od kilku lat odbywa się ona w nowych, funkcjonalnych obiektach wystawowych i stwarza doskonałą okazję do wymiany doświadczeń pomiędzy hodowcami oraz specjalistami ds. hodowli, żywienia, weterynarii, zoohigieny oraz mechanizacji produkcji zwierzęcej. Skupia wokół siebie również firmy hodowlane i genetyczne, które oferują hodowcom materiał biologiczny najwyższej jakości.

W tegorocznej Regionalnej Kujawsko-Pomorskiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych uczestniczyło 15 wystawców, przedstawiających do oceny 70 sztuk, w tym 21 krów mlecznych i 49 jałowic. Sędzią głównym pokazu została Erica Rijneveld z Niderlandów, a asystował jej Mieczysław Kopiczko z PFHBiPM. Funkcję tłumacza pełniła Emilia Zawadzka.

Zwierzęta oceniane były przez komisję sędziowską w następujących kategoriach: jałowice rasy PHF 8–9 mies., jałowice rasy PHF 10–11 mies., jałowice rasy PHF 12–13 mies., jałowice rasy PHF 14–15 mies., jałowice rasy PHF 16–18 mies., jałowice rasy PHF 19–21 mies., krowy mleczne rasy PHF w trakcie trwania I laktacji, krowy mleczne rasy PHF w trakcie trwania II laktacji i krowy mleczne rasy PHF w trakcie trwania laktacji III i dalszych.

Komisja spośród prezentowanych sztuk wyłoniła 9 czempionów i 18 wiceczempionów, a następnie przystąpiła do wyboru najpiękniejszych „holsztynek” wystawy. Nie było to łatwe, gdyż – jak niejednokrotnie podkreślała Erica Rijneveld – zwierzęta przywiezione na minikowski pokaz prezentowały bardzo wysoki, europejski poziom, a ich stawki były bardzo wyrównane.

Ostatecznie wybrano finałową dwójkę. W kategorii krów mlecznych tytuł superczempiona zdobyła Gryka 32 (PL005517735414) o nr. kat. 127 z hodowli Ośrodka Hodowli Zarodowej Osięciny sp. z o.o. Wśród jałowic mlecznych najlepsza okazała się startująca z nr. katalogowym 77 – Sasanka 547 (PL005509639331) należąca do Stadniny Koni w Dobrzyniewie sp. z o.o.

Właścicielom zwierząt, które zdobyły najwyższe laury, osobiście złożyli gratulacje przedstawiciele władz PFHBiPM w osobach prezydenta Leszka Hądzlika i dyrektora Stanisława Kautza, a także prezesa Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła Piotra Doligalskiego. 

Nadchodzące wydarzenia