5 kroków, aby zapobiec stanom zapalnym u krów w okresie przejściowym

Zdarza się w życiu każdej krowy mlecznej, że jej poziom odporności jest obniżony podczas wycielenia. Aby temu przeciwdziałać, trzeba umieć reagować na wyzwanie związane z chorobami.

Tekst: Mateusz Uciński na podstawie Dairy Herd Management

Jak zauważa Barry Bradford, specjalista od żywienia, metabolizmu i endokrynologii na Kansas State University, ostre zapalenie wiąże się ze zwiększoną aktywnością neutrofili (białych krwinek) i funkcją zwalczania chorób. Ale skutkuje to również z mniejszą produkcją mleka, słabą płodnością i większym ryzykiem opuszczenia stada przez krowy. W niektórych badaniach krowy z wysokim poziomem stanu zapalnego produkowały o 20% mniej mleka.

Kluczem do zapobiegania ostrym stanom zapalnym jest rozsądne zarządzanie krowami w okresie przejściowym. Ponadto prowadzone są badania nad nowymi narzędziami, które mogą pomóc w obniżeniu ryzyka ostrego stanu zapalnego.

Dlatego zaleca się pięć następujących kroków:

1. Zarządzaj oceną kondycji ciała

Zarządzanie kondycją ciała jest najlepiej sprawdzonym sposobem minimalizowania ryzyka chorób krów w okresie przejściowym. Bardzo ważne jest, aby wziąć pod uwagę odsetek krów zasuszonych poza dopuszczalnym zakresem oceny kondycji ciała (BCS). We wszystkich stadach będzie kilka krów z BCS większym niż 3,5. Ale jeśli średni BCS wynosi 3,0, a jedna trzecia jest większa niż 3,5, jest problem.

2. Obory przejściowe dla krów

Odpowiednie kojce, które nie są przepełnione, zapewnią krowom zasuszonym dostęp do miejsca do leżenia i paszy. Jeśli zagrody są przepełnione, uległe krowy będą miały mniejszy dostęp do obu i są podatne na więcej problemów podczas wycielenia. Zapewnij również chłodzenie zasuszonych krów w okresach stresu cieplnego, aby zapobiec nadmiernemu wstawaniu, kulawiznom i problemom z pobieraniem paszy.

3. Przeciwutleniacze

Rozważ użycie przeciwutleniaczy, takich jak witamina E, selen lub przeciwutleniacze nieodżywcze, w okresie przejściowym, aby zwalczyć stres oksydacyjny. W jednym badaniu, w którym krowom podawano trzy dawki witaminy E przed wycieleniem, leczone krowy miały mniej zatrzymanych łożysk i martwych urodzeń niż krowy nieleczone.

4. Diety anionowe

Udowodniono, że anionowe diety krów w okresie zasuszenia zmniejszają liczbę przypadków gorączki mlecznej. Próg wapnia dla negatywnych odpowiedzi na hipokalcemię został podniesiony w ostatnich potężnych badaniach (8,6 mg/dL).

5. Poprawianie odporności

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak salicylan sodu, okazało się korzystne u krów w trzeciej lub późniejszej laktacji. Te starsze krowy zareagowały, dostarczając o 21% więcej mleka i o 30% więcej tłuszczu w mleku niż nieleczone grupy kontrolne. Próba z innym NLPZ, meloksykamem, dała 10% więcej mleka w okresie laktacji i większe wskaźniki przeżywalności. Wada: stosowanie NLPZ w leczeniu niespecyficznego zapalenia powycieleniowego nie jest obecnie zatwierdzone przez FDA.

Inną opcją jest podawanie polifenoli pochodzenia roślinnego. W jednym badaniu, podawanie suplementu zawierającego zieloną herbatę i ekstrakt z kurkumy w okresie zbliżonym do dziewięciu tygodni w mleku, wykazało 10-lb. wzrost produkcji mleka w tygodniach od czwartego do ósmego laktacji. Inną opcją jest uzupełnienie diety przejściowej siemieniem lnianym lub produktami komercyjnymi dostarczającymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 lub produktami drożdżowymi mającymi na celu zwiększenie odporności.

Nadchodzące wydarzenia