O czym muczą krowy?

Fakt, że zwierzęta porozumiewają się ze sobą za pomocą różnych dźwięków znany jest nie od dziś. Większość hodowców doskonale zna swoje krowy i dokładnie wie co mają na myśli. Co na temat mówi środowisko naukowe?

Tekst: Izabela Jannasz na podstawie Scientific Reports

Magazyn “Scientific Reports” opublikował badania, w których wskazuje, że różnobrzmiące dźwięki wskazują odczuwane przez krowy emocje zarówno te pozytywne np. podniecenie  jak i negatywne np. rozpacz.

Badania na temat dźwięków wydawanych przez krowy rasy HF prowadziła Alexandra Green, doktorantka Uniwersytetu z Sydney, która analizowała dźwięki wydawane przez krowy w składającym się z 18 krów stadzie przez pięć miesięcy.

Green i jej współpracownicy przeanalizowali 333 nagrania dźwięków wydawanych przez krowy. Obejmowały one dźwięki wydawane w czasie rui lub w oczekiwaniu na karmienie. Zarejestrowano również dźwięki wydawane przez krowy, gdy oddzielano je od stada, lub gdy odmawiano im pokarmu.

Badacze zidentyfikowali dwa rodzaje dźwięków – dźwięki nosowe o niskiej częstotliwości, wykorzystywane do komunikowania się na niewielką odległość, a także do wyrażania smutku oraz dźwięki wydawane za pomocą ust, o wysokiej częstotliwości, które są wykorzystywane do komunikacji na większą odległość oraz do wyrażania podniecenia.

Według badaczy, celem wydawanych przez krowy dźwięków jest umożliwienie im utrzymywanie kontaktu z innymi członkami stada. Ponadto dźwięki pozwalają krowom wyrażać emocje – niezależnie od tego czy zwierzęta są podekscytowane, podniecone czy czują się nieszczęśliwe.

Nadchodzące wydarzenia