Nowe władze Kujawsko-Pomorskiego Związku

W połowie lutego br. hodowcy z woj. kujawsko-pomorskiego wybrali nowy zarząd swojej organizacji, prezydentem został Piotr Doligalski.

IX Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła odbył się 14 lutego br. w Minikowie, w restauracji Gęsia Dolina. W zjeździe uczestniczyło 47 delegatów, co stanowiło 78,3% osób uprawnionych do głosowania. Relację z działalności Związku w mijającej kadencji zdał prezydent tej organizacji – Piotr Depta. Na 47 delegatów obecnych na sali za udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi opowiedziało się 34 hodowców, głosów wstrzymujących było 13. Punktem kulminacyjnym obrad były wybory nowych władz Związku. Hodowcy zgłosili dwie kandydatury na prezydenta swojej organizacji: Dariusza Cichackiego i Piotra Doligalskiego. W głosowaniu tajnym więcej głosów zdobył Piotr Doligalski, tym samym został prezydentem Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła na kolejne 4 lata. W skład zarządu Związku na nadchodzącą kadencję weszli: Szymon Skiba, Janusz Zaremba, Piotr Depta, Jacek Kujawa, Sebastian Filipek-Kaźmierczak, Zbigniew Marach, Grzegorz Chmielewski, Lidia Kudła, Dariusz Gardecki, Maria Bystrek, Elżbieta Cichocka, Artur Saganowski, Tomasz Czynsz, Felicjan Pikulik, Janusz Jakubowski, Zenon Zieliński, Dariusz Cichacki, Przemysław Staniszewski, Ryszard Bober, Ryszard Gawinecki, Ryszard Słupikowski, Paweł Madajewski, Wojciech Machnicki, Mariusz Marcinkowski, Marian Chojnicki. W trakcie obrad wybrano także nowy skład Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła. Jej członkami zostali: Barbara Landowska, Jarosław Dąbrowski, Przemysław Wichliński, Grzegorz Chylewski, Grzegorz Ciszak. – Zarząd i komisja rewizyjna ukonstytuują się na pierwszym zebraniu – poinformował nowo wybrany prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku. Na zjeździe w Minikowie wyłoniono także 13-osobową reprezentację Związku na Walny Zjazd Delegatów Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, który odbędzie się 14 marca br. w Ożarowie Mazowieckim. Zwieńczeniem obrad było wręczenie członkom ustępującego zarządu i komisji rewizyjnej okolicznościowych dyplomów przez dotychczasowego prezydenta Piotra Deptę. Prezydent Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Leszek Hądzlik pogratulował wyboru do władz Związku na kolejną kadencję. 

Nadchodzące wydarzenia