Sprawozdawczy hodowców białogrzbietego

tekst: radosław iwański; zdjęcia: Danuta Radzio

Hodowcy zrzeszeni w Polskim Związku Hodowców Bydła Białogrzbietego spotkali się na sprawozdawczym Walnym Zjeździe w podłomżyńskiej Piątnicy. Dyskutowali m.in. o programie hodowlanym, którego celem jest odtworzenie populacji bydła białogrzbietego i ochrona istniejącej puli genów tej rasy przy zachowaniu możliwie dużej zmienności genetycznej, utrwalenie cech funkcjonalnych (długowieczność, dobra płodność i zdrowotność), a także doskonalenie cech użytkowych bydła białogrzbietego zarówno w zakresie produkcji mleka, jak i cech opasowych.

Szczegółowo zapoznali się z zasadami oceny użytkowości mięsnej tej rasy, które zostały wprowadzone do programu hodowlanego. Ocena wartości użytkowej bydła rasy białogrzbietej w zakresie cech produkcji mięsa prowadzona jest metodą „C”, a przeprowadza ją Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Do obowiązków pracownika Polskiej Federacji należy dokonywanie wszystkich zapisów w obowiązującej dokumentacji hodowlanej, a także określenie stopnia umięśnienia zwierzęcia oraz bieżąca rejestracja zdarzeń w stadzie i określanie masy ciała zwierzęcia w ustalonych metodyką terminach. Pracownik PFHBiPM musi wizytować stado co najmniej dwa razy w roku.

W zjeździe w Piątnicy uczestniczyło blisko 70 osób, w tym 54% uprawnionych do głosowania hodowców. Większość z nich prowadzi swoje stada w trzech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Liczą one w sumie ponad 600 sztuk bydła tej rasy.

Związek przeprowadzi dla swoich hodowców szkolenia z produkcji serów na bazie mleka pochodzącego od bydła białogrzbietego, żeby umożliwić im sprzedaż bezpośrednią tych produktów. 

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl