Odszedł od nas Sylwester Imiołek

Z ogromnym trudem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Sylwestra Imiołka, wiceprezesa ŁZHB i członka Zarządu PFHBiPM. Dla rodziny to utrata najbliższej osoby i nieopisany ból. Dla naszej społeczności to odejście hodowcy, kolegi i przyjaciela. Odejście człowieka, który przejawiał dużą aktywność społeczno-zawodową. Szczególnie zapamiętamy Jego wytężoną pracę na rzecz rozwoju Łódzkiego Związku Hodowców Bydła.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia Jego najbliższej rodzinie.
Prezydent, Zarząd i pracownicy PFHBiPM

Nadchodzące wydarzenia