Związki współpracują z Polską Federacją sp. z o.o.

O tym, że większość członków Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ostatecznie nie wyraziła zainteresowania nabyciem udziałów w Polskiej Federacji sp. z o.o., informowaliśmy na łamach lutowego wydania „Hodowli i Chowu Bydła”. Dyskusja na ten temat trwała blisko rok. Ostatecznie większość związków tworzących Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka związała się ze spółką umowami. Zgodnie z nimi związki promują przedmiot działalności Polskiej Federacji sp. z o.o. wśród swoich członków oraz na obszarze działania danego związku, za co otrzymują wynagrodzenie.

Związki, które podpisały umowę z Polską Federacją sp. z o.o. w zakresie promocji jej działalności, tj. promocji kolczyków do certyfikacji bydła i pozyskiwania reklamodawców do czasopisma „Hodowla i Chów Bydła”:

Galicyjski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego w Jodłowniku
Kujawsko-Pomorski Związek Hodowców Bydła
Małopolski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Koszalinie
Okręgowy Związek Hodowców Bydła w Opolu
Podkarpacki Związek Hodowców Bydła Mlecznego i Producentów Mleka
Podlaski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Polski Związek Hodowców Bydła Białogrzbietego
Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego w Odrzechowej
Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
Szczeciński Związek Hodowców Bydła
Śląski Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Wielkopolski Związek Hodowców i Producentów Bydła

Przypomnijmy, że Zarząd PFHBiPM podczas posiedzenia, które odbyło się 2 lutego br., postanowił, że jedynym udziałowcem spółki pozostanie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka – przyjmując stosowną uchwałę. W uchwale podkreślono, że nie ogranicza ona swobody członków Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w podjęciu współpracy z Polską Federacją sp. z o.o. W głosowaniu nad uchwałą wstrzymało się trzech członków zarządu. Za jej przyjęciem byli pozostali członkowie – 22 osoby – uczestniczący w posiedzeniu zarządu.
Podstawowym celem działalności Polskiej Federacji sp. z o.o. jest wydawanie czasopisma „Hodowla i Chów Bydła” dla polskich hodowców bydła mlecznego i producentów mleka oraz sprzedaż najwyższej jakości kolczyków dla bydła, i właśnie te formy działalności są wspierane przez związki regionalne. Uczestniczą one także w działalności marketingowej spółki, pozyskując reklamy dla „Hodowli i Chowu Bydła”.

Polska Federacja sp. z o.o. wypłaciła blisko 350 tys. zł dywidendy za 2017 r. swojemu właścicielowi, jakim jest Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. ri

 

 

Nadchodzące wydarzenia