Rejestracja zabiegów w programie Stado OnLine

Moduł „Zdrowie” rozszerza zakres zarządzania stadem o jakże istotny w chowie zwierząt aspekt zdrowotny.

Umożliwia on rejestrację objawów oraz diagnoz poprzez wybór określonej jednostki chorobowej z wyczerpującej listy, dostępnej w programie (rycina 1). Pozwala też na przyporządkowanie określonych zabiegów czy terapii wybranym zwierzętom.

Często hodowcy sami przeprowadzają część czynności związanych z leczeniem zwierząt, angażując sporą ilość czasu na organizowanie, a następnie monitorowanie przebiegu leczenia. Moduł „Zdrowie” ułatwia pracę, przypomina bowiem, za pomocą powiadomień SMS, o konieczności wykonania zabiegów, a także informuje o automatycznie naliczonych karencjach. Dzięki tym udogodnieniom ryzyko pominięcia dawki leku lub przeoczenia karencji zostało zminimalizowane.

Od czego zacząć rejestrację zabiegów?
Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw modułu „Zdrowie”, w pierwszej kolejności warto przygotować schematy zabiegów. Wykorzystując istniejące już w programie listy czynności (rycina 2), listy leków oraz materiałów, należy stworzyć określony zabieg i zapamiętać go pod osobną nazwą. Taki schemat opracowujemy dla zabiegów, które często powtarzają się w gospodarstwie. Ułatwi nam to rejestrowanie w przyszłości identycznych zabiegów kolejnym krowom. Zamiast każdorazowo opisywać „od nowa” typowy zabieg, który jest wykonywany często i u wielu zwierząt, wystarczy wskazać odpowiedni schemat. Wówczas program sam przypisze zwierzęciu wszystkie przewidziane w nim czynności, leki i materiały. Zapisany w programie schemat umożliwia także szybką grupową rejestrację zabiegu.

Rycina 2

Aby zapisać schemat zabiegu, należy wybrać przynajmniej jedną czynność lub wskazać lek z listy poprzez kliknięcie boksu „Dodaj lek”. Szczegółowość opisu zabiegu, liczba czynności, leków oraz materiałów zależą od potrzeb użytkownika. Warto też powiązać dany schemat zabiegu z konkretną diagnozą (rycina 1), uzyskamy w ten sposób automatyczną rejestrację diagnozy, przypisując dany zabieg zwierzęciu.

Jak przypisać schemat zabiegu konkretnym krowom?
Istnieje kilka możliwości rejestracji zabiegu:
1. indywidualnie – otwierając kartę krowy i wybierając zakładkę „Zdrowie”;
2. grupowo – poprzez zakładkę „Zdrowie” (w bocznym menu) i opcję „Rejestracja zabiegów” lub poprzez zakładkę „Wybierz zwierzęta” (z bocznego menu)
i, po wyselekcjonowaniu określonych zwierząt, wybranie opcji „Grupowa rejestracja zabiegu”.

Gdy już zarejestrujemy wskazanym krowom zabieg z planowanym wykonaniem w przyszłości, wówczas w ich kartach (rycina 3) ta informacja zapisuje się w zakładkach „Zdrowie” oraz „Historia zdarzeń” z adnotacją „planowane”. Informacje o powiązanej z zabiegiem diagnozie są automatycznie doliczane do analizy występowania chorób. Jeśli zastosowany w zabiegu lek wymagał karencji, potrzebna liczba dni samoczynnie się naliczy.

Rycina 3

Jak dodać powiadomienia SMS
do planowanego zabiegu?
Pozostaje nam dodanie powiadomienia SMS do zaplanowanego zabiegu. W tym celu wyszukujemy dany zabieg w kalendarzu poprzez wybranie w wyszukiwarce statusu pracy „czekające”. Poniżej ukaże się lista krów z zaplanowanymi pracami – wystarczy najechać na niebieski boks przy właściwej sztuce i zaznaczyć opcję „SMS” (rycina 4).

Rycina 4

W odpowiednim, wybranym przez użytkownika momencie na wskazany numer telefonu nadejdzie powiadomienie. W ten sposób zwiększamy szansę na skuteczne leczenie.

 

 Tekst: dr Marta Trędowicz, PFHBiPM

Zbliżające się wydarzenia