Małopolskie podsumowanie oceny

1.03.2018 r. w Karniowicach k. Krakowa już po raz ósmy odbyła się doroczna konferencja szkoleniowa dla hodowców bydła mlecznego, będąca jednocześnie podsumowaniem wyników oceny w 2017 roku.

Tekst: Wojciech Rasiński, Przedstawicielstwo w Krakowie PFHBiPM; zdjęcia: Tomasz Nowak

Jej organizatorami były Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie, Przedstawicielstwo w Krakowie zs. w Zabierzowie oraz Instytut Zootechniki PIB w Balicach. Honorowym gościem Konferencji był Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Towarzyszył mu wicewojewoda małopolski Józef Gawron. Sponsorem spotkania było MCB Krasne. Konferencja zgromadziła ponad 200 hodowców, pracowników ODR i przedstawicieli świata nauki.

W spotkaniu uczestniczyli Zbigniew Młyński i Wacław Drożdż – członkowie Zarządu PFHBiPM, prezesi działających na terenie Małopolski związków hodowców, pracownicy naukowi Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dyrekcja i pracownicy Instytutu Zootechniki w Balicach, dyrektor i pracownicy Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie, pracownicy KOWR, prezes i członkowie zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej, dyrekcja oddziału Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, przedstawiciele Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich i Inspekcji Weterynaryjnej. Konferencję otworzył dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Kwiatkowski.

Niekwestionowanym liderem w zakresie najwyższej wydajności mlecznej małopolskich krów okazało się po raz kolejny gospodarstwo Antoniego Jończego z Wieprza, uzyskujące przeciętnie 12 920 kg mleka w rasie HO i 11 720 kg mleka w rasie RW. Hodowca krów rasy RP Tadeusz Szymusiak z Załucznego uzyskał najwyższą w Polsce i Małopolsce wydajność, wynoszącą przeciętnie 7294 kg mleka. Drugie miejsce przypadło Marianowi Krausowi z Podsarnia – z wydajnością 7163 kg mleka. Owacyjnie powitano zasłużonego Jana Solarczyka i jego syna Edwarda z Wróblówki, którzy uzyskali w swoich oborach odpowiednio 6313 kg i 6241 kg mleka. Bydło RP to od lat specjalność Małopolski. Dyplom uznania odebrał o. Szymon, przeor opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu. To jedna z najstarszych hodowli w Polsce, jej początki sięgają XIII w. Alojzy Serwin z Wieprza uzyskał 7964 kg mleka krów rasy SM. Wyróżnienie wręczył dr Johannnes Aumann z BVN Neustadt, znanego na świecie ośrodka hodowli krów simentalskich w Bawarii. Hodowców bydła rasy ZB prezentowała Anna Nytko z Marcinkowic, jej podopieczne uzyskały wydajność przeciętnie 6589 kg mleka. Bogdan Chochorowski z Janczowej, hodowca bydła rasy ZR, pracujący jednocześnie jako zootechnik oceny na terenie powiatu nowosądeckiego, uzyskał 6755 kg mleka tej rasy, w praktyce wykorzystując wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas swojej kariery zawodowej. Hodowczyni krów MB Anna Bednarz z Czerwiennego, gorąca orędowniczka hodowli tej rasy na terenie Podhala, uzyskała przeciętnie 6923 kg mleka. Katarzyna Słowik z RSP „Diament” w Otfinowie odebrała dyplom za wydajność MM utrzymywanych w gospodarstwie Żabno wynoszącą przeciętnie 11 265 kg mleka od krowy. Prezes Zarządu OHZ „Osiek” sp. z o.o. Arkadiusz Włoszek odebrał dyplomy za krowy PFH HO z gospodarstwa w Nidku, których wydajność życiowa przekroczyła 100 000 litrów mleka. Mizia, urodzona w 2007 r., uzyskała życiową wydajność 116 506 kg mleka. Prezes Zarządu MCB Krasne Anna Pawlak wraz z Agnieszką Ociepką wręczyły wyróżnionym hodowcom vouchery na porcje nasienia najlepszych buhajów.

Po ceremonii wręczania dyplomów Ryszard Zarudzki wyraził słowa uznania dla osiągnięć małopolskich hodowców bydła mlecznego. Podkreślił różnorodność użytkowanych ras bydła, pogratulował imponujących rezultatów chowu i hodowli w niełatwych, często niesprzyjających warunkach klimatycznych i geograficznych. Życzył dalszych sukcesów, obiecał wsparcie dla rozwoju gospodarstw Małopolski w nowym PROW, uwzględniające ich specyfikę.

W drugiej części konferencji Johannes Aumann z BVN Neustadt podzielił się z jej uczestnikami doświadczeniami niemieckich hodowców w zakresie chowu i hodowli bydła rasy simentalskiej. Jarosław Jędraszczyk z MCB Krasne przedstawił nowe standardy oceny jakości biologicznej nasienia.

[vls_gf_album id=”179″]

Nadchodzące wydarzenia