Czapki z głów

Tekst i zdjęcia: Radosław Iwański

Pracownicy PFHBiPM Regionu Oceny Bydgoszcz na spotkaniu w Łysomicach nieopodal Bydgoszczy wyrazili swoje uznanie dla hodowców, których samice są pod oceną wartości użytkowej bydła.

Coroczne spotkanie z hodowcami w RO Bydgoszcz, podsumowujące wyniki oceny wartości użytkowej bydła mlecznego w województwie kujawsko-pomorskim, odbyło się 6 marca br. Janusz Nalewalski zaprezentował hodowcom wyniki produkcyjne przez nich uzyskane i porównał je do tych, jakie osiągnęli producenci w całym kraju w poszczególnych Regionach Oceny.

Przeciętna wydajność krów pod oceną wyniosła w minionym roku w całym bydgoskim regionie 8026 kg mleka. Taką produkcję odnotowano w blisko 4,5 tys. obór. Pod oceną pozostawało w tym czasie ponad 177 tys. krów, a stado średniej wielkości objęte oceną liczyło 40 krów.

Najwyższe wydajności mleczne odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 8443 kg mleka, najniższe w warmińsko-mazurskim – 7725. Warto zauważyć, że przez dwie dekady przeciętne wydajności ocenianych krów wzrosły blisko dwukrotnie, z 4,5 tys. kg do ponad 8 tys. kg mleka, i są o wiele wyższe w porównaniu z bydłem mlecznym nieobjętym oceną wartości użytkowej. Wyniki produkcyjne krów ocenianych są wyższe o blisko 3 tys. kg w laktacji w porównaniu do tych nieobjętych oceną – wyliczał Nalewalski – co przekłada się na roczny wyższy zysk od krowy, wynoszący blisko 4 tys. zł – kontynuował. – Patrząc na wyniki, śmiało możemy stwierdzić, że nasi hodowcy są w krajowej czołówce w hodowli i produkcji mleka – wtórował Nalewalskiemu Piotr Dept, prezydent Kujawsko-Pomorskiego Związku Hodowców Bydła, dziękując hodowcom za to, że udostępniają informacje o mleku skupowym. – Co drugi hodowca współpracujący z RO Bydgoszcz udostępnia takie wyniki – podsumowywał Janusz Nalewalski.

Piotr Depta gratulował hodowcom osiągniętych wyników i dziękował za to, że zarządzają swoimi stadami korzystając z usług Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. – Osiągnięte wyniki produkcyjne w minionym roku są lepsze od tych sprzed dwóch lat, dzięki ciężkiej pracy, która, jak widać, przyniosła efekty – mówił Depta. W spotkaniu z hodowcami wzięli udział także znamienici goście: Ryszard Bober, członek Zarządu PFHBiPM i jedocześnie przewodniczący sejmiku kujawsko-pomorskiego, oraz Edyta Zakrzewska z toruńskiego urzędu marszałkowskiego. Bober także pogratulował producentom osiągniętych wyników i podziękował za wieloletnią współpracę.

Ci producenci, których wyniki produkcyjne uplasowały ich na najwyższych miejscach w rankingach, odebrali pamiątkowe statuetki i wyróżnienia. Nagrody – kupony na bezpłatne nasienie buhajów – wręczała hodowcom Marta Czekalska, główna specjalistka ds. hodowli z Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt.

[vls_gf_album id=”174″]

Nadchodzące wydarzenia