Excellent, czyli doskonała

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka postanowiła prezentować krowy pokrojowo zbliżone do wzorca rasowego z doskonałą oceną eksterieru. Obowiązujący w Polsce regulamin oceny typu i budowy krów w typie użytkowym mlecznym służy ocenie pokroju w rasie PHF

Autor: Anna Siekierska, PFHBiPM
Zdjęcia: PHOTO TEAM

Regulamin ten jest zharmonizowany z zaleceniami Światowej Federacji Holsztyńsko-Fryzyjskiej WHFF. Podstawą nowoczesnego systemu klasyfikacji krów mlecznych jest ocena cech liniowych, których w przypadku rasy PHF ocenia się 20, oraz ocena ogólna, tzw. opisowa. Ocena ta opisuje poszczególne partie ciała krowy. Każdej z nich klasyfikator lub selekcjoner może przydzielić od 50 do 100 punktów. Suma punktów cech opisowych, po uwzględnieniu ich wag wyrażonych w procentach, stanowi ocenę ogólną krowy. Dla typu użytkowego mlecznego (rasa PHF) na punktową ocenę ogólną, odnoszącą się do wzorcowej krowy tej rasy, składają się:
Ogólna ocena krowy = 15% rama ciała z zadem + 20% siła mleczności + 25% nogi i racice + 40% wymię
Gdy łączna suma punktów wynosi 90 i więcej, mówimy o ocenie doskonałej (z ang. excellent). Taką ocenę może otrzymać krowa począwszy od drugiej laktacji, przynajmniej 15 dni po drugim ocieleniu. Tak więc ogólna ocena doskonała może przypaść w udziale krowie kandydatce na matkę buhajów lub krowie zgłoszonej przez hodowcę do oceny – jeśli spełni wszystkie wymagane kryteria i otrzyma co najmniej 90 punktów. Więcej szczegółów dotyczących metod oceny pokroju można znaleźć na stronie www.pfhb.pl w zakładce Ocena typu i budowy bydła.

Nową rubrykę inaugurujemy, prezentując krowę doskonale zbudowaną. FREGATA OSA 1 ET urodziła się 14 czerwca 2010 r. w wyniku przeniesienia zarodków na fermie w OHZ Osięciny Sp. z o.o. Pierwszy raz ocieliła się w wieku 27 miesięcy. Pierwiastkowa ocena ogólna typu i budowy FREGATY OSY 1 była dobra (84 punkty), a uwagę w niej zwracało bardzo dobre wymię. Interesujący rodowód i wysoka produkcja mleka złożyły się na wysoką wartość hodowlaną, wyrażoną indeksem produkcyjnym, a dobra ocena pokroju, w tym wymienia, sprawiły, że krowa ta w początkach drugiej laktacji „awansowała” do rozdziału Elita w części głównej księgi, gdzie jest obecnie wpisana. Podczas prac hodowlanych prowadzonych w OHZ Osięciny Sp. z o.o. FREGATA została ponownie oceniona pod względem pokroju przez specjalistę ds. oceny typu i budowy, otrzymując oceny doskonałe: za ramę ciała – 92 punkty oraz wymię – 91 punktów, a także bardzo dobre oceny za siłę mleczności oraz budowę nóg i racic – po 89 punktów. Suma tych ocen dała łączną doskonałą ocenę ogólną – 90 punktów. W sezonie 2014.1 FREGATA OSA 1 ET została matką buhajów.

2014-07_FREGATA OSA 1 Ex=90 PL-005278741921 OHZ Osięciny Sp. z o.o.

Zbliżające się wydarzenia