Puchary dla liderów z Wielkopolski

Tekst i zdjęcia: Ryszard Lesiakowski

Świnków w powiecie krotoszyńskim w połowie marca br. po raz kolejny stał się miejscem spotkania liderów produkcji mleka w Wielkopolsce. Blasku uroczystości podsumowania wyników oceny użytkowości mlecznej uzyskanych w 2017 r. nadała piękna sala bankietowa w restauracji Przepiórka oraz świetnie wyreżyserowana ceremonia wręczania wyróżnień najlepszym hodowcom.

Prestiżu imprezie przysporzyła obecność zaproszonych gości, w tym m.in. przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich władz samorządowych, Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krotoszynie, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, spółdzielni mleczarskich oraz władz Polskiej Federacji.

– Uzyskane wysokie wydajności mleczne krów są dowodem wysokich kwalifikacji wielkopolskich hodowców, na które składa się m.in. umiejętność korzystania z narzędzi do prowadzenia pracy hodowlanej oferowanych przez Polską Federację. W uzyskiwaniu wysokich wyników pomagają nam dobrze wyszkoleni pracownicy Federacji. Bez wątpienia prezentowane bardzo wysokie wydajności mleczne krów są owocem przede wszystkim codziennej, ciężkiej pracy hodowców – powiedział Przemysław Jagła, prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła.

Janusz Pietrzak – lider wydajności
Uzyskane przez wielkopolskich hodowców prowadzących ocenę użytkowości mlecznej krów wyniki produkcyjne są imponujące. Wielkopolanie pod oceną użytkowości mlecznej utrzymują 149 419 krów, a w Regionie Oceny Poznań, obejmującym województwa dolnośląskie, lubuskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie, takich zwierząt jest 212 133. Zatem w Wielkopolsce znajduje się 70% krów pod kontrolą użytkowości utrzymywanych w całym Regionie Oceny Poznań. W województwie wielkopolskim wysoki jest też odsetek ocenianych krów w odniesieniu do populacji masowej, wynosi ok. 57%, w Regionie Oceny Poznań – ok. 55%, a w całym kraju kształtuje się na poziomie ok. 37%. Wielkopolscy hodowcy mogą być także dumni z uzyskanej w ubiegłym roku średniej rocznej wydajności mlecznej. Oceniane krowy w woj. wielkopolskim wyprodukowały w 2017 r. średnio 8725 kg mleka, a w całym kraju wskaźnik ten wyniósł 8150 kg.

Należy podkreślić, że krowy liderów przybyłych do Świnkowa uzyskały znacznie wyższą wydajność od przeciętnej w Wielkopolsce. Laureaci rankingu przedstawionego w tabeli startują z poziomu 10 600 kg mleka/krowę/rok. Słowa uznania należą się Januszowi Pietrzakowi z Łubowa, którego każda z utrzymywanych 38 krów wyprodukowała w 2017 r. średnio niemalże 14 000 kg mleka. W Wielkopolsce pułap powyżej 13 000 kg mleka średnio od krowy przekroczyły także mlecznice z gospodarstw Elżbiety Mazurek (Ostrobudki), Roberta Nenemana (Wełnica) oraz Macieja Pohla (Krotoszyn). Kulminacją prezentowania najlepszych wyników w produkcji mleka uzyskanych w 2017 r. w Wielkopolsce było wyróżnienie laureatów rankingu pucharami. Natomiast hodowcy, których krowy przekroczyły życiową wydajność 100 000 kg mleka, otrzymali stosowne certyfikaty. W 2017 r. krów stutysięcznych było w Wielkopolsce 87, a rok wcześniej 70. Oznacza to, że Wielkopolanie systematycznie poprawiają efektywność produkcji mleka.

Uroczyste podsumowanie wyników oceny użytkowości mlecznej krów w Świnkowie było także okazją do wyróżnienia Złotą Honorową Odznaką PFHBiPM zasłużonych hodowców i pracowników Polskiej Federacji z Wielkopolski. Zaszczytne odznaczenie otrzymali hodowcy: Arkadiusz Gorączka, Dariusz Olek, Jan Toporowicz, Dariusz Wawrzyniak oraz następujący pracownicy Federacji: Kazimierz Bolek, Józef Chęciński, Ligia Gałka, Leszek Grepka, Magdalena Konieczna, Marek Magda i Krzysztof Świderski.

W spotkaniu nie zbrakło wątku merytorycznego. Anna Lis-Wlazły, pełniąca funkcję Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krotoszynie, informowała o zasadach funkcjonowania programu zwalczania chorób IBR/IPV oraz BVD-MD. Natomiast Anna Siekierska, kierownik Działu Hodowli PFHBiPM, przedstawiła m.in. korzyści wynikające z genotypowania jałówek.

Równamy do najlepszych
Dla osiągnięć wielkopolskich hodowców słowa uznania wypowiedzieli zaproszeni goście. – Chciałem pogratulować wszystkim hodowcom, którzy dzisiaj znaleźli się na tej sali. Przyglądając się wydajnościom 12–13 tys. kg mleka od krowy w ciągu roku, zastanawiam się, gdzie jest biologiczna granica. Odpowiedź na to pytanie zostawiam specjalistom – powiedział Krzysztof Kaczmarek, sekretarz starostwa powiatu krotoszyńskiego. Podobnie wypowiedział się Marek Beer, przedstawiciel marszałka województwa wielkopolskiego, pełniący funkcję dyrektora Departamentu Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego: – To, co tu zobaczyłem, przekracza wszelkie moje przewidywania, wydajność rzędu 14 tys. kg mleka od krowy w ciągu roku jest szokująca, chciałbym podziękować hodowcom za ich ciężką pracę.

Marszałek województwa wielkopolskiego ufundował puchar dla hodowcy, którego krowy uzyskały najwyższą wydajność mleczną w Wielkopolsce, otrzymał go wspomniany Janusz Pietrzak.

Uroczystość podsumował prezydent PFHBiPM Leszek Hądzlik słowami: – Osiągnęliśmy w kraju średnią roczną wydajność ocenianych krów na poziomie europejskim, a Wielkopolanie uzyskali wyniki z najwyższej półki w Europie, niemniej w zakresie hodowli mamy jeszcze wiele do zrobienia. – Nie wymyślamy nowych rzeczy, chcemy po prostu nadążyć za światem. Współpracujemy z najlepszymi specjalistami w swojej branży. Nasze Centrum Genetyczne zaprosiło światowej sławy eksperta w zakresie genetyki zwierząt, tj. prof. Ignaca Misztala z USA, który wraz i innym naukowcem opracował metodę genotypowania. Nasz rodak zgodził się z nami współpracować, a my – jako Federacja – zamierzamy równać do najlepszych – powiedział prezydent PFHBiPM.

[vls_gf_album id=”169″]

Nadchodzące wydarzenia