FrieslandCampina oferuje w lutym 0,45 euro/kg mleka

Holenderska spółdzielnia mleczarska FrieslandCampina  poinformowała w końcu stycznia  br., że gwarantowana cena na dostawy surowca konwencjonalnego w lutym  br. wyniesie 45 euro za 100 kg mleka (tj. 204,75 zł/100 kg, przy kursie 4,55 zł za euro).

Tekst: Ryszard Lesiakowski, zdjęcie: FrieslandCampina

Cena gwarantowana FrieslandCampina w lutym 2022 r. pozostaje bez zmian w porównaniu z zapłatą w styczniu br. (45,00 euro/100 kg). Zadaniem przetwórcy, referencyjne ceny mleka są stabilne ze względu na niską podaż mleka w połączeniu z utrzymującym się wysokim popytem na produkty mleczne, ale jednocześnie koszty przetwarzania surowca będą nadal rosły. W porównaniu z ubiegłym rokiem (luty 2021 r.) obecna cena kilograma mleka konwencjonalnego jest dokładnie o dziesięć centów wyższa. Trzeba podkreślić, że oferowana w lutym br. cena gwarantowana mleka konwencjonalnego, tj. 0,45 euro/kg jest najwyższa od 2015 r. płacona analogicznych miesiącach (luty 2015, luty 2016, luty 2017 itp.)

Gwarantowana cena mleka FrieslandCampina jest odzwierciedleniem sytuacji na rynku konwencjonalnego mleka surowego, dotyczy 100 kg mleka zawierającego 3,57% białka, 4,42% tłuszczu i 4,53% laktozy. Na podstawie opublikowanej ceny gwarantowanej obliczana jest wartość 100 kg: białka, tłuszczu i laktozy. Stosunek ceny między białkiem, tłuszczem i laktozą wynosi 10 : 5 : 1. W lutym br. 100 kg białka uzyskuje wartość 721,96 euro (ok. 3285 zł), 100 kg tłuszczu – 360,98 euro (ok. 1643 zł) , a laktozy 72,20 euro/100 kg (328,5 zł/100 kg).

Wyższa cena za mleko ekologiczne

Członkowie spółdzielni, którzy dostarczają mleko ekologiczne, otrzymują inną cenę gwarantowaną. Odpowiada ona średnim rocznym cenom najwyższej jakości mleka ekologicznego w krajach północno-zachodniej Europy. Gwarantowana cena mleka ekologicznego (o takim samym składzie, jak surowiec konwencjonalny) w lutym br. wyniesie 52 euro za 100 kg (ok. 236,6 zł/100 kg) i jest o 0,25 euro wyższa w porównaniu ze styczniem 2022 r., kiedy to płacono 51,75 euro/100 kg surowca. Tegoroczną podwyżkę przetwórca uzasadnia nieznacznym wzrostem ceny mleka z referencyjnych gospodarstw ekologicznych. Na przestrzeni roku, tj. w porównaniu z lutym 2021 r. cena 100 kg mleka ekologicznego wzrosła o 4,75 euro, kiedy to płacono 47,25 euro/100 kg.

W lutym br. wartość białka z mleka ekologicznego wyniesie 834,27 euro/100 kg, tłuszczu – 417,13 euro, a laktozy 83,43 euro za 100 kilogramów. Średnia gwarantowana cena mleka ekologicznego FrieslandCampina w bieżącym roku łącznie z lutym osiągnie poziom 51,88 euro/100 kg (ok. 236,1 zł/kg). Podobnie jak w przypadku mleka konwencjonalnego oferowana zapłata w lutym br. za surowiec ekologiczny jest najwyższa od 2015 r. płacona w analogicznym miesiącu.

Nadchodzące wydarzenia