Spadki na unijnym rynku

1,76% – to różnica między średnią ceną mleka w UE i w Polsce

tekst: Dorota Śmigielska

Komisja Europejska przewidywała, że w listopadzie, po kilku miesiącach utrzymującego się trendu wzrostowego, cena surowca spadnie. Jednak dopiero w grudniu przewidywania się potwierdziły. Z najnowszych danych prezentowanych przez Komisję średnia cena mleka w UE‑27 w grudniu 2020 r. spadła w porównaniu do listopada o 0,2% i wyniosła 35,31 EUR/100 kg. W relacji rocznej była o 1,2% niższa. Prognozy na styczeń bieżącego roku niestety przewidują kolejne obniżki, jednak utrzyma się ona na poziomie powyżej 35 EUR/100 kg. Różnica między najwyższą ceną, która wynosiła 40,27 EUR i była wypłacana w grudniu 2013 r., a ceną bieżącą pogłębia się i obecnie wynosi 12,32%.

Analizując dane za grudzień 2020 r., cena mleka wzrosła w porównaniu do listopada w osiemnastu państwach członkowskich, z czego największe podwyżki odnotowano: w Belgii – o 3,9%, do 33,14 EUR/100 kg, w Austrii – o 3,3%, do 41,41 EUR/100 kg, na Łotwie – o 2,2%, do 29,54 EUR/100 kg, w Czechach – o 1,6%, do 32,51 EUR. W Słowacji trzeci miesiąc z rzędu cena utrzymuje się na tym samym poziomie i wynosi 32,29 EUR. W pozostałych ośmiu krajach członkowskich: Danii, Irlandii, Hiszpanii, Malcie, Holandii, Rumunii, Słowenii, Finlandii, ceny mleka spadły, z czego największy spadek miał miejsce w Irlandii – o 4,2%, do 37,49 EUR, oraz w Danii – o 3,4%, do 33,73 EUR/100 kg.

Polska należy do krajów, gdzie nadal utrzymuje się trend wzrostowy. W grudniu średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 34,69 EUR/100 kg i była wyższa: w relacji miesięcznej o 0,5%, natomiast w relacji rocznej o 4,1%. Komisja Europejska przewiduje, że trend wzrostowy zostanie wyhamowany w styczniu, a cena spadnie do poziomu 33,95 EUR. Polska cena mleka jest coraz bliżej średniej unijnej, w grudniu różnica między tymi dwoma cenami wynosiła 1,76% i była najmniejsza od maja 2007 r.

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade. Pierwsza w styczniu 2021 r., druga na początku lutego. Ogólny indeks cenowy na pierwszej z nich wzrósł o 4,8%, do 3593 USD. Podczas drugiej wzrost był mniejszy i wyniósł 1,8%, do 33 614 USD. Od stycznia 2020 r. do stycznia bieżącego roku wartość indeksu wzrosła o 12,9%.

W Europie Zachodniej w styczniu ceny produktów mleczarskich były wyższe niż na koniec 2020 r. Cena masła 22 stycznia ukształtowała się na poziomie 4125 USD/t i była o 2% wyższa niż w poprzednim miesiącu i o 1% wyższa niż w styczniu 2020 r. W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku wynosiła 2788 USD/t – o 5% więcej niż w grudniu, ale o 4% mniej niż w analogicznym miesiącu 2020 r. Podobnie sytuacja wyglądała na rynku pełnego mleka w proszku. Cena tego produktu wynosiła w styczniu 3400 USD/t i była o 1% wyższa niż w grudniu, ale o 1% niższa niż w styczniu 2020 r.  

Zbliżające się wydarzenia

Potrzebujesz tą treść? Napisz do nas na biuro@polskafederacja.pl