Do rekordu pozostało niewiele

To pierwszy taki rok w ostatnim dziesięcioleciu, kiedy unijne ceny mleka przez jedenaście miesięcy utrzymywały trend wzrostowy. Z prognoz Komisji Europejskiej wynika, że w najbliższych miesiącach sytuacja nie ulegnie zmianie. Oczywiście sama cena to nie wszystko, bo ogromne znaczenie mają rosnące koszty produkcji, które przyczyniają się do spadku jej opłacalności mimo wysokiej ceny. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 4 stycznia 2022 roku, wynika, że w listopadzie średnia cena surowca ukształtowała się na poziomie 40,02 EUR/100 kg i była o 3,5% wyższa niż w październiku 2021 roku oraz o 13,3% wyższa niż w listopadzie 2021. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w grudniu cena mleka osiągnie nowy rekord i ukształtuje się na poziomie 40,70 EUR/100 kg. Już cena listopadowa zbliża się do ceny rekordowej z grudnia 2013 roku, która wynosiła 40,27 EUR/100 kg i jest od niej niższa tylko o 0,62%.

tekst: Dorota Śmigielska

Cena mleka w relacji miesięcznej wzrosła w listopadzie 2021 roku w dwudziestu czterech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Łotwie – o 8,1%, do 35,85 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 24,1%); w Danii – o 7,5%, do 42,49 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 19,4%); na Litwie – o 7,0%, do 40,10 EUR/100 kg (wzrost o 27,2% w porównaniu z listopadem 2020 roku); w Belgii – o 6,2%, do 41,05 EUR/100 kg (wzrost o 28,7% w relacji rocznej). Jedynie w Chorwacji odnotowano niewielki spadek, wynoszący 0,1%, co daje cenę listopadową 35,04 EUR/100 kg wobec 35,07 EUR/100 kg w październiku 2021. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–11.2021; źródło: KE

W Polsce średnia cena w listopadzie wynosiła 38,17 EUR/100 kg i była o 5,7% wyższa niż w październiku 2021 roku oraz o 10,6% wyższa niż w listopadzie 2020 roku. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w grudniu trend wzrostowy się utrzyma, a cena wyniesie 38,99 EUR. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka a otrzymywaną przez unijnych producentów, jest najniższa w 2021 roku i wynosi 4,62%. Mimo że cena mleka w Polsce zbliża się do średniej unijnej i Polska jest jednym z największych producentów w UE, to pod względem ceny sytuacja wygląda zdecydowanie gorzej. W listopadzie po raz kolejny zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (35,67 EUR), Czechach (36,93 EUR), Estonii (34,10 EUR), Hiszpanii (35,15 EUR), Chorwacji (35,04 EUR), na Łotwie (35,85 EUR), Węgrzech (32,98 EUR), w Portugalii (31,74 EUR), Rumunii (35,39 EUR), Słowenii (34,79 EUR) i Słowacji (34,53 EUR).

GDT Price Index 2004–04.12.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (21 grudnia i 4 stycznia). Po nieznacznym spadku pod koniec grudnia indeks cen produktów mleczarskich w styczniu 2022 roku osiągnął trend wzrostowy. Na pierwszej aukcji spadek wyniósł 1,5%, a średnia cena wynosiła 4236 USD, natomiast podczas drugiej aukcji indeks wzrósł o 0,3%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4247 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 28,2%.

Podczas ostatniej aukcji (4 stycznia) odnotowano wzrost cen większości kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 4,9%, do 5487 USD/t; maślanki w proszku – o 1,0%, do 3654 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 1,0%, do 377 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia