Cena mleka nadal w trendzie dodatnim

Od wielu lat za rekordową cenę mleka w Unii Europejskiej uznawano tę z grudnia 2013 r., wynoszącą 40,27 EUR. Po raz pierwszy rekord ten został pobity w grudniu 2021 r. i od tamtej pory cena osiąga historycznie wysoki poziom. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 2 czerwca 2022 r., wynika, że średnia cena mleka w kwietniu tego roku wynosiła 45,96 EUR/100 kg i była o 5,7% wyższa od ceny w marcu oraz o 29,4% wyższa niż w kwietniu 2021. Cena surowca w analizowanym miesiącu była o 14,13% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w maju bieżącego roku cena ponownie wzrośnie i przekroczy 47 EUR/100 kg.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–04.2022; źródło: KE

W kwietniu 2022 r., porównując miesiąc do miesiąca, cena mleka wzrosła w dwudziestu czterech państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: we Włoszech – o 13,2%, do 45,93 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 27,6%); w Portugalii – o 10,8%, do 37,85 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 26,1%); w Hiszpanii – o 9,4%, do 40,68 EUR/100 kg (wzrost o 24,7% w porównaniu z kwietniem 2021 r.); w Polsce – o 9,0%, do 45,17 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 36,5% w relacji rocznej); w Słowenii – o 6,5%, do 40,63 EUR (w relacji rocznej wzrost o 28,1%); na Litwie – o 7,2%, do 51,04 EUR (w relacji rocznej wzrost o 59,9%). W dwóch krajach członkowskich odnotowano spadki cen: na Cyprze – o 1,1%, do 57,68 EUR/100 kg; na Malcie – o 1,6%, do 62,51 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

GDT Price Index 2004–07.06.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W Polsce średnia cena w kwietniu 2022 r. wynosiła 45,17 EUR/100 kg i była o 9,0% wyższa niż w marcu oraz o 36,5% wyższa niż w kwietniu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w maju bieżącego roku został odnotowany kolejny wzrost ceny – do 45,55 EUR. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka a tą, którą otrzymują producenci unijni wynosi 1,72%. Mimo że cena mleka w Polsce jest już bardzo blisko średniej unijnej, a Polska jest piątym producentem tego surowca w UE, to pod względem ceny utrzymujemy się na dwunastym miejscu od końca. Niższe ceny otrzymywali producenci w: Bułgarii (39,69 EUR), Czechach (42,86 EUR), Estonii (42,64 EUR), Hiszpanii (40,68 EUR), Francji (42,58 EUR), Chorwacji (38,93 EUR), na Węgrzech (38,89 EUR), w Portugalii (37,85 EUR), Rumunii (42,41 EUR), Słowenii (40,63 EUR) i Słowacji (39,64 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (17 maja i 7 czerwca). Od połowy marca do połowy maja indeks cenowy osiągał spadki, z czego 17 maja o 2,9%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4432 USD. Na początku czerwca trend ten został wyhamowany, a indeks wzrósł o 1,5%, średnia cena wyniosła 4656 USD. Od początku 2022 r. wartość indeksu wzrosła o 2,9%.

Podczas ostatniej aukcji (7 czerwca) odnotowano wzrost cen czterech kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku masła – o 5,6%, do 6068 USD/t, i maślanki w proszku – o 4,5%, do 4398 USD/t. Spadły jedynie ceny pełnego mleka w proszku – o 0,3%, do 4 58 USD/t, i sera Cheddar – o 3,6%, do 5365 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia