Cena mleka poniżej 50 EUR to już fakt

Przez ostatnie dwa lata średnia cena mleka w Unii Europejskiej z miesiąca na miesiąc rosła. Niestety, od grudnia 2022 r. odnotowywany jest systematyczny spadek ceny. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 czerwca 2023 r., wynika, że średnia cena mleka w kwietniu 2023 r. osiągnęła poziom 47,55 EUR/100 kg, co oznacza spadek o 5,4% w porównaniu z marcem 2023, jednak nadal pozostawała o 2,9% wyższa niż w kwietniu 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w maju bieżącego roku trend spadkowy zostanie utrzymany, a cena spadnie poniżej 47 EUR/100 kg.

tekst: Dorota GRABARCZYK

W kwietniu 2023 r. w dwudziestu czterech państwach członkowskich odnotowano spadki cen mleka w relacji miesięcznej. Największe miały miejsce: w Danii – o 11,4%, do 47,24 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 1,0% wyższa); w Niderlandach (Holandia) – o 11,4%, do 44,75 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 7,7%); w Rumunii – o 10,3%, do 48,05 EUR/100 kg (w relacji rocznej o 13,3% wyższa); w Irlandii – o 8,9%, do 41,76 EUR/100 kg (o 18,6% mniej w porównaniu z kwietniem 2022 r.); w Bułgarii – o 8,3%, do 43,63 EUR/100 kg (o 9,9% więcej w relacji rocznej). W pozostałych dwóch krajach członkowskich odnotowano wzrost cen: na Malcie – o 0,8%, do 61,76 EUR/100 kg, na Łotwie – o 1,0%, do 34,72 EUR/100 kg. Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–04.2023; źródło: KE

W Polsce średnia cena w kwietniu 2023 r. wynosiła 46,72 EUR/100 kg i była o 2,0% niższa niż w marcu 2023 r., ale o 3,4% wyższa niż w kwietniu 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w maju 2023 r. cena ulegnie dalszej korekcie. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 1,75% niższa od średniej unijnej. W kwietniu 2023 r. Polska znalazła się na jedenastym miejscu od końca pod względem ceny. Niższe ceny wypłacane były producentom w Belgii (43,61 EUR), Bułgarii (43,63 EUR), Niemczech (46,54 EUR), Estonii (45,21 EUR), Irlandii (41,76 EUR), na Litwie (37,92 EUR), Łotwie (34,72 EUR), w Holandii (44,75 EUR), Słowenii (46,08 EUR) oraz Słowacji (46,31 EUR).

GDT Price Index 2004–06.06.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (16 maja i 6 czerwca). Pierwsza z nich zakończyła się spadkiem o 0,9%, przy średniej cenie 3488 USD. Podczas drugiej indeks cen produktów mlecznych odnotował kolejny spadek o 0,9%, a średnia cena wyniosła 3399 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 5,3%.

Podczas ostatniej aukcji (6 czerwca 2023 r.) odnotowano wzrost cen trzech oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największy miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 7,4%, do 4668 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 1,8%, do 4728 USD/t; masła – o 0,5%, do 5088 USD/t. Jedynymi produktami, których ceny spadły, były pełne mleko w proszku – spadek o 3,0%, do 3173 USD/t; maślanka w proszku – o 2,4%, do 2322 USD/t. Cena odtłuszczonego mleka w proszku pozostała bez zmian i wynosiła 2755 USD/t.  

Nadchodzące wydarzenia