Unijna cena mleka zbliża się do rekordowych poziomów

Od dziewięciu miesięcy utrzymuje się trend wzrostowy unijnej ceny mleka. W bieżącym roku nie odnotowano spadków cen surowca w miesiącach wiosenno-letnich, jak to miało miejsce w ubiegłych latach. Prognozy przewidują, że trend wzrostowy utrzyma się również w kolejnych miesiącach bieżącego roku i w pierwszym kwartale 2022 r., choć wzrosty może już nie będą aż takie wysokie. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 3 grudnia, wynika, że w październiku średnia cena surowca ukształtowała się na poziomie 38,47 EUR/100 kg i była o 3,1% wyższa niż we wrześniu 2021 r. oraz o 9,7% wyższa niż w październiku ubiegłego roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w listopadzie utrzyma się wzrostowy trend ceny mleka i wyniesie ona 38,86 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o około 1,0% w stosunku do ceny z października. Aktualna cena zbliża się do ceny rekordowej, jaką do tej pory otrzymywali producenci mleka w Unii Europejskiej. Różnica między ceną z października 2021 r. a ceną w grudniu 2013 r. (40,27 EUR/100 kg) wynosi 4,47%.

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej w październiku 2021 r. cena mleka wzrosła we wszystkich państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: na Litwie – o 10,5%, do 37,47 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 22,7%); w Belgii – o 6,0%, do 38,64 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 22,0%); w Portugalii – o 4,7%, do 31,49 EUR/100 kg (wzrost o 3,7% w porównaniu z październikiem 2020 r.); w Polsce – o 4,6%, do 36,10 EUR/100 kg (wzrost o 11,0% w relacji rocznej); w Niemczech – o 4,6%, do 39,24 EUR/100 kg (wzrost o 13,1% w relacji rocznej). Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

W Polsce średnia cena w październiku wynosiła 36,10 EUR/100 kg i była o 4,6% wyższa niż we wrześniu bieżącego roku oraz o 11,0% wyższa niż w październiku 2020 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w listopadzie trend wzrostowy się utrzyma, a cena wyniesie 36,57 EUR. Zmniejsza się różnica w cenie, jaką otrzymują unijni producenci, a tą, którą otrzymują hodowcy w Polsce. W październiku wynosiła ona 6,16%. Pomimo że Polska należy do największych producentów mleka w Unii Europejskiej, to ceny, jakie otrzymują nasi hodowcy, nie są już tak wysokie, jak w innych krajach członkowskich. W październiku po raz kolejny zajmowaliśmy dwunaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (34,61 EUR), Czechach (35,42 EUR), Estonii (32,71 EUR), Hiszpanii (34,27 EUR), Chorwacji (35,07 EUR), na Łotwie (33,15 EUR), Węgrzech (32,28 EUR), w Portugalii (31,49 EUR), Rumunii (33,49 EUR), Słowenii (33,90 EUR) i Słowacji (33,57 EUR).
W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (16 listopada i 7 grudnia). Od połowy sierpnia bieżącego roku na nowozelandzkiej giełdzie utrzymuje się trend wzrostowy. Na pierwszej aukcji wzrost wyniósł 1,9%, a średnia cena wynosiła 4287 USD, natomiast podczas drugiej aukcji indeks wzrósł o 1,4%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4290 USD. Od początku 2021 r. wartość indeksu wzrosła o 29,4%.

Podczas ostatniej aukcji (7 grudnia) odnotowano wzrost cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku masła – o 4,6%, do 5791 USD/t, laktozy – o 3,5%, do 1339 USD/t, bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 3,0%, do 6668 USD/t, maślanki w proszku – o 2,9%, do 3620 USD/t.
26 listopada 2021 r. na giełdzie w USA cena masła ukształtowała się na poziomie 4387 USD/t i była o 3,0% niższa niż w poprzednim notowaniu, ale o 3,0% wyższa niż przed miesiącem. W relacji rocznej masło było o 46,0% droższe. Cena OMP wynosiła 3439 USD/t i była taka sama, jak w poprzednim notowaniu oraz o 2,0% wyższa niż przed miesiącem, o 44,0% wyższa niż w listopadzie 2020 r. Ceny pełnego mleka w proszku były stabilne i ukształtowały się na poziomie 4123 USD/t. W relacji rocznej pełne mleko w proszku było o 19,5% droższe. 

Nadchodzące wydarzenia