List otwarty

Do wszystkich odbiorców mleka w Polsce, zakładów przetwórstwa mlecznego, mleczarni, zakładów mleczarskich

Świdnica, 11.11.2021

My, rolnicy, producenci mleka w Polsce, kierujemy ten list otwarty do wszystkich zakładów skupujących mleko w Polsce o zwrócenie uwagi na sytuację, w której znaleźli się w chwili obecnej producenci mleka.

Na przestrzeni ostatnich lat drastycznie wzrosły koszty w gospodarstwach rolnych. Jest to związane ze wzrostem cen wielu produktów niezbędnych w procesie produkcji w gospodarstwach rolnych. Wymienimy tylko niektóre z nich, uśredniając ceny netto.
I tak np.:
RSM – rok 2020 – cena 700 zł/t – rok 2021 – w chwili obecnej 2500 zł/t
Saletra amonowa – rok 2020 – 1000 zł/t – rok 2021 – w chwili obecnej 2600 zł/t
Saletrosan – rok 2020 – 950 zł/t – rok 2021 – w chwili obecnej 2500 zł/t
Paliwo – rok 2020 – 3,20 zł/l – rok 2021 – w chwili obecnej 4,90 zł/l

Wzrost cen wymienionych powyżej produktów nastąpił o od 53% (paliwo) do 257% (RSM). Podobnie wszyscy odczuwamy kilkudziesięcioprocentowy wzrost cen za robociznę, części zamienne do maszyn, nowe maszyny czy energię elektryczną, która stanowi istotną pozycję w kosztach produkcji mleka.
Wzrost kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych wymusił wzrost cen wielu produktów końcowych. Pozwala to rolnikom choć częściowo wyrównać wzrost kosztów produkcji. Dotyczy to np. cen pszenicy i rzepaku:
Pszenica – rok 2020 – cena 700 zł/t (netto) – rok 2021 – w chwili obecnej około 1300 zł/t (netto)
Rzepak – rok 2020 – cena 1600–1700 zł/t (netto) – rok 2021 – w chwili obecnej około 3000 zł/t (netto).
Jest to wzrost o około 75%–85%.

Niestety, rynek mleczarski – zakłady skupujące mleko – zdają się nie zauważać galopującego wzrostu cen i rosnącej inflacji. Ceny netto mleka w roku 2020 kształtowały się na poziomie 1,40 zł/l–1,45 zł/l, a w roku 2021 w chwili obecnej 1,60 zł/l–1,70 zł/l.

Jest to wzrost cen o około 14%–17%. Kolosalna różnica pomiędzy wzrostem kosztów na poziomie 53%–257%.
Należy zwrócić też uwagę na to, że na początku roku 2014 cena netto mleka wynosiła 1,80zł/l – zatem była wyższa niż obecnie – przy dużo niższych niż w chwili obecnej kosztach produkcji. Wzrost ceny za litr mleka w roku 2021 w stosunku do 2020 nastąpił tylko dlatego, że w poprzednich latach nastąpiła obniżka ceny za mleko. Rynek mleczarski – zakłady skupiające mleko – zapominają o tym, że wzrost kosztów nawozów, paliwa, maszyn, energii elektrycznej ma bezpośredni wpływ na wzrost kosztów produkcji pasz objętościowych, które są podstawą żywienia krów mlecznych. Po kilku latach, przy postępującej inflacji, wzroście kosztów produkcji, rolnicy – producenci mleka – otrzymują mniejsze wynagrodzenie za swoją pracę niż w roku 2014. Rolnicy, którzy w pracę przy hodowli zwierząt wkładają cały swój czas, często kosztem wspólnego czasu z rodzinami.

Wzywamy wszystkich odbiorców mleka, zakłady przetwórstwa mlecznego, mleczarnie, zakłady mleczarskie do urealnienia cen za 1 l mleka w skupie, do jak najszybszego podjęcia działań w tym celu.

To ostatni moment. Nie czekajcie aż prosta kalkulacja opłacalności doprowadzi do likwidacji wielu gospodarstw produkujących mleko, bądź do przebranżowienia tychże gospodarstw. Historia pokazuje, że gospodarstwa, które zlikwidowały hodowlę bydła mlecznego – już do niej nie wracają. Gospodarstwa, które mimo wszystko pozostaną producentami mleka, przestaną inwestować w swoje gospodarstwa, przestaną je rozwijać, co ostatecznie przełoży się na ilość i jakość produkowanego mleka. Hodowla bydła mlecznego przy obecnych cenach, postępującej inflacji, przestaje być opłacalna. Trwanie w obecnej sytuacji cenowej jest działaniem krótkowzrocznym, którego skutkiem będzie brak mleka na rynku polskim. Rynek mleka jest naszym wspólnym rynkiem i zarówno producenci mleka, jak i zakłady skupujące, przetwarzające mleko, powinni czerpać zyski ze swoich produktów. Producenci mleka – rolnicy, którzy dostarczają surowiec do produkcji wszystkich wyrobów mleczarskich – obarczeni są największymi kosztami produkcji tych wyrobów. Co za tym idzie, najbardziej odczuwają gwałtowny wzrost kosztów. Niestety, mimo rosnących cen wyrobów mleczarskich, cena za 1 l mleka, którą otrzymują w chwili obecnej producenci mleka, jest nieadekwatna do kosztów produkcji mleka.

Dlatego ponownie wzywamy wszystkich odbiorców mleka, zakłady przetwórstwa mlecznego, zakłady mleczarskie: jeśli chcemy zachować produkcję mleka w Polsce, musimy jak najszybciej urealnić ceny jego skupu.

Prezes Regionalnego Związku
Hodowców Bydła i Producentów Mleka
we Wrocławiu
Leszek Wojciechowski

Nadchodzące wydarzenia