Czy cena mleka przekroczy 50 EUR/100 kg?

Od stycznia 2021 r. w Unii Europejskiej utrzymuje się trend wzrostowy ceny mleka. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 sierpnia br., wynika, że średnia cena mleka w czerwcu 2022 r. wynosiła 49,44 EUR/100 kg i była o 3,0% wyższa od ceny w maju oraz o 38,2% wyższa niż w czerwcu 2021 r. Cena surowca w analizowanym miesiącu była o 22,77% wyższa od ceny rekordowej z grudnia 2013 r. (40,27 EUR). Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w lipcu bieżącego roku cena przekroczy 50 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W czerwcu 2022 r., w relacji miesięcznej, cena mleka wzrosła w dwudziestu jeden państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano w: Danii – o 9,8%, do 55,65 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 48,3%); Szwecji – o 8,1%, do 51,46 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 31,2%); Holandii – o 7,6%, do 56,50 EUR/100 kg (wzrost o 48,7% w porównaniu z czerwcem 2021 r.); Belgii – o 6,4%, do 54,90 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 56,4% w relacji rocznej; Polsce – o 5,9%, do 49,24 EUR (w relacji rocznej wzrost o 48,2%); Rumunii – o 5,1%, do 44,58 EUR (w relacji rocznej o 47,2%). W Niemczech cena utrzymała się na takim samym poziomie, jak w maju, tj. 51,73 EUR. W czterech krajach członkowskich odnotowano spadki cen: na Cyprze – o 0,8%, do 57,04 EUR/100 kg; Litwie – o 1,6%, do 51,88 EUR; Malcie – o 0,1%, do 61,90 EUR; w Portugalii – o 0,1%, do 38,19 EUR. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–06.2022; źródło: KE

W Polsce średnia cena w czerwcu 2022 r. wynosiła 49,24 EUR/100 kg i była o 5,9% wyższa niż w maju oraz o 48,2% wyższa niż w czerwcu 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w lipcu bieżącego roku cena nieznacznie spadnie, do poziomu 48 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce bardzo zbliżyła się do średniej unijnej, a różnica wyniosła zaledwie 0,40%. W czerwcu Polska znalazła się na jedenastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny otrzymywali producenci: w Belgii (54,90 EUR), Danii (55,65 EUR), Niemczech (51,73 EUR), Irlandii (55,45 EUR), Grecji (51,90 EUR), na Cyprze (57,04 EUR), Litwie (51,88 EUR), Malcie (61,90 EUR), w Holandii (56,50 EUR), Szwecji (51,46 EUR).

GDT Price Index 2004–02.08.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (19 lipca i 2 sierpnia). Obie odnotowały spadki indeksu o 5%, z czego w połowie lipca średnia cena wyniosła 4166 USD, a na początku sierpnia – 3913 USD.

Podczas ostatniej aukcji (2 sierpnia) odnotowano spadki cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 9,2%, do 3724 USD/t; masła – o 6,1%, do 5194 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 6,1%, do 3544 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia