Nadal spadają ceny mleka w skupie w Unii Europejskiej

Według danych Komisji Europejskiej mleko w skupie w Polsce jest najtańsze od 3,5 roku.

tekst: Tomasz Roszkowski

W kwietniu na rynku unijnym po raz kolejny spadły ceny mleka w skupie. Zniżki były po raz drugi z rzędu dość pokaźne – w UE średnio o 2,6%, w tym w Polsce o 5,2%, a od początku roku spadki cen wynoszą, odpowiednio: 5,8% i 11,8%. Jak można zauważyć, dynamika spadków w Polsce jest znacznie wyższa od średniej unijnej, co niestety ma przełożenie na poziom dochodów naszych producentów (o tym poniżej). Według danych Komisji Europejskiej mleko w Polsce w kwietniu było najtańsze od października 2016 r., natomiast średnia unijna jest najniższa od lipca 2018 r.

Ciągle rośnie różnica cen pomiędzy mlekiem w skupie w Polsce i w Unii. W marcu wzrosła już do 11,9% (9,4% miesiąc wcześniej) na naszą niekorzyść, co przy miesięcznej produkcji w naszym kraju na poziomie ok. 1 mln t oznacza o ok. 177 mln zł mniejsze przychody producentów mleka, niż mogliby uzyskać przy średniej cenie unijnej (przed miesiącem różnica ta wyniosła 148 mln zł).

Mleko w Polsce było tańsze od średniej w UE o 11,9%

W ostatnim miesiącu odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (GDT) – 19 maja i 2 czerwca. Indeks GDT wyrażający zmiany cen przetworów mlecznych wzrósł na pierwszej z nich o 1,0%, natomiast na drugiej podniósł się o 0,1%, co w sumie przez miesiąc oznacza zwyżkę o 1,1%. W ujęciu rocznym (początek czerwca 2019 – początek czerwca 2020) wartość indeksu obniżyła się o 12,9%.

Mleko pełne w proszku (WMP) w ciągu dwóch ostatnich aukcji GDT podrożało o 0,6% i kosztowało 2761 USD/t, jest tańsze o 12,0% w stosunku do ceny z początku czerwca 2019 r. Z kolei cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) wzrosła o 6,2%, do 2530 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 3,9%. Cena masła obniżyła się o 6,1% i wyniosła 3631 USD/t, jest o 24,4% niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

Średnia cena mleka surowego w skupie w Unii Europejskiej obniżyła się w kwietniu o 2,6%, do 33,53 EUR/100 kg. W UE-27 od osiągniętego maksimum w grudniu 2013 r. (40,27 EUR/100 kg) mleko obecnie jest tańsze o 16,7%. W kwietniu podrożało tylko na Malcie – o 0,5%, do 49,12 EUR/100 kg, i we Francji – o 0,4%, do 35,94 EUR/100 kg. Największe spadki ceny mleka wystąpiły na Litwie – o 9,3%, do 28,20 EUR/100 kg; na Łotwie – o 7,1%, do 28,33 EUR/t; w Holandii – o 5,7%, do 33,00  EUR/100 kg.
W Polsce w kwietniu mleko w skupie potaniało o 5,2%, do 29,55 EUR/100 kg. Od szczytu wyznaczonego w grudniu 2013 r. (37,17 EUR/100 kg) cena spadła o 20,5%. Według wstępnych danych w maju cena mleka w skupie w Polsce spadła o 2,1%, do 28,93 EUR/100 kg, natomiast średnia unijna spadła o 1,2%, do 33,13 EUR/t. W kwietniu mleko w Polsce było tańsze od średniej unijnej o 11,9%.

W Unii Europejskiej w okresie 10.05–07.06.2020 cena WMP podniosła się o 2,9%, do 2709 EUR/t (przez ostatni rok spadła o 8,7%). SMP podrożało o 11,6%, do 2171 EUR/t (przez rok wzrost wyniósł 6,4%). Cena masła wzrosła o 9,9%, do 3090 EUR/t, i jest niższa o 23,4% w stosunku do kwotowań przed rokiem. 

Nadchodzące wydarzenia