Odbicie unijnej ceny mleka

Producenci mleka od grudnia 2022 r. borykali się z dużymi obniżkami cen surowca. Trend spadkowy został wyhamowany w październiku 2023. Z danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 6 grudnia br., wynika, że średnia cena mleka w październiku 2023 r. osiągnęła poziom 44,22 EUR/100 kg, co oznacza wzrost o 1,8% w porównaniu z wrześniem tego roku, jednak nadal pozostaje niższa o 21,9% w porównaniu z październikiem 2022 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w listopadzie 2023 trend wzrostowy się utrzyma.

tekst: Dorota Grabarczyk

W październiku br. w dwudziestu jeden państwach członkowskich odnotowano wzrost cen mleka w relacji miesięcznej. Największe wzrosty miały miejsce: na Litwie – o 10,7%, do 38,93 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek o 29,5%); w Szwecji – o 6,6%, do 38,93 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była o 33,3% niższa); w Polsce – o 6,4%, do 43,74 EUR/100 kg (w relacji rocznej spadek wyniósł 20,1%); w Rumunii – o 6,0%, do 44,18 EUR (w relacji rocznej o 17,9% niższa). W analizowanym miesiącu ceny mleka spadły w pięciu krajach. Największe obniżki zanotowano: w Portugalii – o 3,8%, do 44,64 EUR/100 kg (cena była o 14,2% niższa niż w 2022 r.); na Malcie – o 1,1%, do 56,61 EUR (o 10,1% mniej w relacji rocznej); w Holandii – o 1,1%, do 41,00 EUR/100 kg (w relacji rocznej cena była niższa o 34,1%); we Włoszech – o 0,7%, do 48,33 EUR (o 12,7% mniej niż w 2022 r.). Od wielu miesięcy nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena w październiku 2023 r. ukształtowała się na poziomie 43,74 EUR/100 kg i była o 6,4% wyższa niż we wrześniu tego roku, ale o 20,1% niższa niż w październiku 2022 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w listopadzie 2023 r. utrzyma się trend wzrostowy i cena przekroczy 46,00 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce była o 1,09% niższa od średniej unijnej. W październiku 2023 r. Polska znalazła się na dwunastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom: w Grecji (51,83 EUR), Hiszpanii (50,19 EUR), Francji (47,45 EUR), Chorwacji (48,77 EUR), we Włoszech (48,33 EUR), na Cyprze (63,81 EUR), Malcie (56,61 EUR), w Austrii (47,88 EUR), Portugalii (44,64 EUR), Rumunii (44,48 EUR) oraz w Finlandii (50,66 EUR).

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (21 listopada i 5 grudnia). Pierwsza nie przyniosła zmian w indeksie cenowym, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 3268 USD/t. Podczas drugiej aukcji odnotowano wzrost indeksu cen produktów mlecznych o 1,6%, a średnia cena wyniosła 3323 USD. Od stycznia 2023 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 4,4%.

Podczas ostatniej aukcji (5 grudnia 2023 r.) odnotowano wzrosty cen prawie wszystkich oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku sera Cheddar – o 9,7%, do 3986 USD/t; laktozy – o 5,3%, do 793 USD/t; maślanki w proszku – o 2,8%, do 2387 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 2,1%, do 3104 USD/t. Odnotowano spadek ceny masła – o 1,6%, do 4890 USD/t, oraz pełnego mleka w proszku – o 2,7%, do 2971 USD/t. Cena bezwodnego tłuszczu mlecznego nie uległa zmianie i wynosiła 5573 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia