Kolejne wzrosty ceny na europejskim rynku mleka

Od stycznia 2021 r. utrzymuje się trend wzrostowy ceny mleka na europejskim rynku. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 5 stycznia 2023 r., wynika, że średnia cena mleka w listopadzie 2022 r. pobiła kolejny rekord, osiągając poziom 57,78 EUR/100 kg i była o 2,0% wyższa od ceny w październiku 2022 r. oraz o 44,3% wyższa niż w listopadzie 2021 r. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w grudniu 2022 r. trend wzrostowy się utrzyma, a cena wyniesie około 57,83 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Grabarczyk

W listopadzie 2022 r. w wielu krajach członkowskich trend wzrostowy wyhamował. W analizowanym miesiącu cena mleka wzrosła w relacji miesięcznej w dziewiętnastu państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Rumunii – o 8,7%, do 58,48 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 65,2%); na Węgrzech – o 7,3%, do 52,51 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 59,2%); w Polsce – o 6,6%, do 58,36 EUR/100 kg (wzrost o 52,9% w porównaniu z listopadem 2021 r.); Hiszpanii – o 5,6%, do 56,99 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 62,1% w relacji rocznej). W trzech krajach (Włochy, Malta i Holandia) ceny utrzymały się na takim samym poziomie, jak w październiku. Natomiast w czterech państwach członkowskich odnotowano spadki cen (z czego największe miały miejsce w Belgii – o 1,3%, do 58,29 EUR/100 kg; na Litwie – o 1,1%, do 54,62 EUR), jednak nadal pozostają one na wyższym poziomie niż w 2021 r. Od początku roku nie są publikowane dane z Luksemburga.

W Polsce średnia cena w listopadzie 2022 r. wynosiła 58,36 EUR/100 kg i była o 6,6% wyższa niż w październiku oraz o 52,9% wyższa niż w listopadzie 2021 r. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w grudniu 2022 r. trend wzrostowy się utrzyma, a cena osiągnie poziom 58,77 EUR. W analizowanym miesiącu cena mleka w Polsce po raz pierwszy była wyższa od średniej unijnej o 1,0%. W listopadzie Polska znalazła się na jedenastym miejscu pod względem ceny. Wyższe ceny wypłacane były producentom: w Danii (61,43 EUR), Niemczech (61,58 EUR), Irlandii (69,34 EUR), Grecji (59,61 EUR), na Cyprze (64,42 EUR), Malcie (62,95 EUR), w Holandii (62,25 EUR), Austrii (58,88 EUR), Rumunii (58,48 EUR) oraz Szwecji (58,42 EUR).

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–11.2022; źródło: KE

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (20 grudnia i 3 stycznia). Pierwsza z aukcji zakończyła się spadkiem o 3,8%, przy średniej cenie 3493 USD. Podczas drugiej indeks cen produktów mlecznych spadł o kolejne 2,8%, a średnia cena wyniosła 3365 USD. Od stycznia 2022 r. ogólny indeks cenowy na GDT spadł o 24,1%.

Podczas ostatniej aukcji (3 stycznia 2023 r.) odnotowano spadki cen wszystkich oferowanych kategorii produktów mleczarskich. Największe miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 12,9%, do 2556 USD/t; bezwodnego tłuszczu mlecznego – o 5,1%, do 5395 USD/t; odtłuszczonego mleka w proszku – o 4,3%, do 2838 USD/t; laktozy – o 3,6%, do 1178 USD/t; masła – o 2,8%, do 4479 USD/t. 

GDT Price Index 2004–03.01.2023; źródło: www.globaldairytrade.info

Nadchodzące wydarzenia