Z DoKo łatwiej pokonać zakręty na drodze do mleka A2A2

Jak się okazuje, federacyjny program do kojarzeń DoKo również w obszarze szczególnych cech genetycznych jest prawdziwym mercedesem. Od grudnia 2021 roku w programie DoKo zawarta jest – zarówno w kartotece samic, jak i buhajów – nowa zakładka „Wady i cechy genetyczne”, w której można przeglądać informacje o cechach tzw. monogenowych, stwierdzonych u poszczególnych zwierząt poddanych genotypowaniu (ryc. 1 i ryc. 2).

tekst: Anna Siekierska

Ryc. 1.
Ryc. 2.
Ryc. 3.

Program DoKo oferuje dwojakie wykorzystanie informacji o wariantach genotypów decydujących o produkcji mleka A2A2. Można wykorzystać filtry, które odpowiednio zastosowane, pomogą pracownikowi PFHBiPM w kojarzeniu samic i buhajów zgodnie ze strategią przyjętą w danym stadzie. Przeznaczone do kojarzenia samice można posortować w grupy zależnie od stwierdzonego u nich genotypu beta-kazeiny. W moim przykładzie spośród czternastu krów po użyciu filtru wybrane zostały trzy sztuki z genotypem A2A2 (ryc. 3). Teraz pora na drugi krok, tj. wybranie z puli buhajów, które skojarzone z tymi trzema krowami, na pewno dadzą potomstwo o genotypie A2A2. Wystarczy w kartotece buhajów włączyć filtr – tu A2A2 (ryc. 4). Wtedy spośród wszystkich rozpłodników program pozostawi na ekranie tylko spełniające zadany warunek (ryc. 5). Teraz można przejść do kojarzenia, dobierając buhaje z przefiltrowanego zbioru. Ten „grupowy” sposób kojarzenia może się wydawać pracochłonny, ale niezawodnie prowadzi do celu, a to się najbardziej liczy.

Ryc. 4.
Ryc. 5.
Ryc. 6.

Drugą możliwą opcją jest powiązanie standardowych kojarzeń z jednoczesnym uwzględnieniem prowadzenia selekcji w kierunku otrzymania potomstwa o pożądanym genotypie – docelowo A2A2 – oraz z myślą o stadach już zajmujących się programem produkcji mleka A2A2. W takim przypadku program DoKo ułatwia działanie na etapie ustalania kryteriów sortowania parametrów kojarzenia (ryc. 8). Do wyboru jest wersja dla stad już produkujących mleko A2A2 oraz wersja dla stad, które krowy z genotypem A2A2 chcą wyhodować stopniowo, na drodze odpowiedniego doboru i selekcji.

Podkreślić trzeba, że program DoKo jest przydatny w drodze do mleka A2A2 nie tylko dla stad z aspiracjami hodowlanymi i dużą kompletnością rodowodów samic. DoKo jest pod tym względem dobry także dla uczestników genotypowania, którzy nie zdecydowali się lub nie mogli zlecić wykonania genomowej oceny wartości hodowlanych. Informacje o wariantach genotypów cech monogenowych związanych z mlekiem są tutaj jak najbardziej do wykorzystania! Wystarczy zwrócić się do pracownika działu hodowli działającego na danym terenie, aby uzyskać od niego profesjonalną pomoc i niezależne doradztwo w zakresie kojarzeń oraz w innych kwestiach związanych z hodowlą.  

Nadchodzące wydarzenia