Produkcja mleka A2 w zasięgu ręki

Produkcja mleka A2 wymaga dostępu do informacji, dlatego narzędzia oferowane przez PFHBiPM stanowią wsparcie hodowców na tej drodze.

tekst: dr Katarzyna Rzewuska

Produkowanie mleka A2 rozpoczyna się od krów o odpowiednim genotypie w odniesieniu do wariantu beta‑kazeiny. Dlatego hodowca rozważający taką produkcję lub przygotowujący się na taką możliwość w przyszłości ma przed sobą kilka działań do podjęcia. Pierwszym krokiem jest skanowanie stada i poznanie jego potencjału. Już na tym etapie mogą być podejmowane konkretne decyzje, zależne od wielkości stada, udziału zwierząt o genotypie A2A2 i możliwości organizacyjnych. Niezależnie jednak od tego, na jaką ścieżkę w tym zakresie zdecyduje się hodowca, tworzenie „stada A2” wymaga dalszego sprawdzania genotypów każdego zwierzęcia, jakie ma wejść do doju. Jednak zanim hodowca dojdzie do monitorowania urodzonych jałówek, musi uwzględnić produkcję mleka A2 w celu hodowlanym, a więc przy wyborze buhajów i doborze do kojarzeń. Na każdym z tych etapów potrzebny jest dostęp do informacji, dlatego tak ważne są narzędzia, które go zapewniają.

Ryc. 1. Lokalizacja listy cech genetycznych na przykładowej karcie jałówki/krowy widocznej w podsumowaniu genotypowania na stronie cgen.pl

Poznanie potencjału stada zaczyna się od genotypowania, ale tak naprawdę dla hodowcy zaczyna się od momentu, kiedy znane są już wyniki. Otrzymuje je w dokumencie „Raport analizy szczególnych cech genetycznych”. Ten plik PDF jest poświęcony każdej przebadanej sztuce. Dla tych hodowców, którzy preferują interaktywne formy dostępu do informacji, przygotowaliśmy z kolei zakładkę w podsumowaniu genotypowania. Jest to narzędzie znane tym hodowcom, którzy w celu poznania wartości hodowlanych samic genotypują je w Laboratorium Genetyki Bydła PFHBiPM. Dostęp do szczegółowych informacji o zwierzętach jest objęty ochroną, dlatego wymaga od hodowcy logowania. Po przejściu do karty jałówki/krowy można obecnie odnaleźć informacje o wszystkich cechach genetycznych. W celu wyświetlenia ich pełnej listy wystarczy kliknąć belkę z napisem „Cechy genetyczne”, zamieszczoną na samym dole karty jałówki/krowy (ryc. 1). Są one podzielone na cztery grupy: defekty genetyczne, mleko, umaszczenie, bezrożność. Informacje o wariancie beta-kazeiny znajdziemy na szczycie cech związanych ze składem mleka. Dla każdej pozycji mamy podaną interpretację i kod. W przypadku produkcji mleka A2 pożądany jest wariant A2A2 beta-kazeiny oznaczany kodem A2A2 (ryc. 2). W ten sposób hodowca może sprawdzić genotyp każdej należącej do niego samicy. Nowe samice na liście zwierząt w danej oborze pojawiają się w podsumowaniu genotypowania wraz z każdą jego aktualizacją. Przeprowadzana jest ona sześć razy do roku wraz z opublikowaniem wyników oceny wartości hodowlanej. Terminy aktualizacji dostosowane są do kalendarza sezonów głównych oraz dodatkowych, o których informacja jest zamieszczana na stronie internetowej.

Ryc. 2. Lokalizacja informacji o wariancie beta-kazeiny na liście cech genetycznych widocznej w przykładowej karcie jałówki/krowy dostępnej w podsumowaniu genotypowania na stronie cgen.pl

W 2023 roku w programie Stado OnLine będzie możliwe przeglądanie wyników genotypowania dla wszystkich zwierząt, które miały takie badanie przeprowadzone. Ponadto program wyświetli listę krów w kontekście kazeiny – będzie można szybko uzyskać listę zwierząt i odfiltrować je według wybranego genotypu.

Na podstawie informacji możemy określić, jaki procent stada charakteryzuje się pożądanym wariantem beta-kazeiny, a także wskazać zwierzęta A1A1, które oddalają nas od wyznaczonego celu. Dzięki tej wiedzy możliwe jest wybranie strategii odnośnie do założeń dotyczących organizacji produkcji mleka A2 oraz standardów postępowania ze zwierzętami o poszczególnych genotypach. W kolejnym kroku czas na podejmowanie decyzji odnośnie do poszczególnych zwierząt, zarówno w kontekście zatrzymania ich w stadzie, jak i doboru buhajów, którymi będą kryte. 

Nadchodzące wydarzenia