Ważne decyzje zarządu PFHBiPM

Będą zmiany w statucie Polskiej Federacji, projekt zmian będzie omawiany na posiedzeniu zarządu w styczniu przyszłego roku.
> Tańsze genomowanie podtrzymane na kolejny sezon.
> Terminy aplikacji nawozów naturalnych dyskryminują naszych rolników w porównaniu z ich odpowiednikami z wielu krajów Unii Europejskiej, dlatego zarząd zwrócił się w tej kwestii do ministra rolnictwa.

Tekst i zdjęcia: Radosław Iwański

Podczas posiedzenia zarządu Polskiej Federacji, które odbyło się 17 października br., członkowie zarządu dyskutowali o zmianach w statucie PFHBiPM. Doktor Michał Klimaszewski, mecenas Polskiej Federacji, przedstawił członkom zarządu propozycje zmian nadesłane przez związki regionalne. Omówił je, nie wskazując, od których związków wpłynęły, i przedstawił konsekwencje wprowadzenia ich do statutu. Do końca listopada br. związki będą wnosić zmiany, które w styczniu przyszłego roku, jeszcze przed Walnym Zjazdem Delegatów PFHBiPM, będą omawiane na kolejnym posiedzeniu. – Uważam, że należy dokonać zmian w statucie, dlatego też na styczniowym posiedzeniu zarządu powinno dojść do ostatecznej dyskusji i do głosowania nad projektem zmian w statucie PFHBiPM – powiedział Leszek Hądzlik, prezydent Polskiej Federacji.

Zarząd PFHBiPM przyjął uchwałę, która utrzymała na kolejny sezon wyceny (2018.3) obniżony cennik za wykonanie w laboratorium Polskiej Federacji w Parzniewie badań markerów genetycznych z wykorzystaniem mikromacierzy Chip EuroG10K dla samic. Koszt wspomnianego badania laboratoryjnego nadal wynosi 90 PLN netto za sztukę. Do opłaty doliczany jest koszt wykonania przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy obliczeń genomowej oceny wartości hodowlanej, wyceniony na 38 PLN netto za sztukę.

Zarząd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka dyskutował także nad nowymi przepisami stosowania nawozów naturalnych i mineralnych przyjętych przez Radę Ministrów, uznając je za rygorystyczne. W związku z tym prezydent Polskiej Federacji zwrócił się do ministra rolnictwa z propozycją zmiany przepisów, w tym rozporządzenia Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, gdyż dla hodowców bydła mlecznego i producentów mleka nie do zastosowania są przepisy mówiące o skróceniu terminów stosowania naturalnych nawozów płynnych i stałych. Przepisy, które weszły w życie latem br., dotyczące terminów aplikacji tych nawozów dyskryminują naszych rolników – w ocenie zarządu Polskiej Federacji – w porównaniu z ich odpowiednikami z wielu krajów Unii Europejskiej. Zarząd Polskiej Federacji uważa, że dotychczasowy termin stosowania ww. nawozów (do końca listopada) był odpowiedni. Zdaniem zarządu „Program azotanowy” nie może wiązać rąk producentom rolnym w podejmowaniu decyzji produkcyjnych i ograniczać ich możliwości biznesowych. Przypominamy, że zgodnie ze Wspólną Polityką Rolną Unii Europejskiej rolnicy już ponoszą bardzo duże koszty związanie z dbaniem o środowisko naturalne, dostarczając jego dóbr całemu wspólnotowemu społeczeństwu. Członkowie zarządu PFHBiPM uważają, że najlepszą zasadą dot. stosowania naturalnych nawozów na gruntach ornych, uprawach trwałych i użytkach zielonych byłaby zasada określająca, że „nawożenia nie prowadzi się na zamarzniętą glebę”.

Gośćmi specjalnymi na październikowym posiedzeniu byli prof. Michał Świtłyk i dr Ewa Kołoszyc z Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, którzy rozpoczęli współpracę z PFHBiPM w kalkulowaniu kosztów produkcji mleka w gospodarstwach rolnych. Naukowcy przedstawili koszty i zasady współpracy, licząc na to, że hodowcy bydła mlecznego przystąpią do tego zadania w ramach organizacji European Dairy Farmers.

Zarząd Polskiej Federacji zdecydował 17 października br. nabyć działkę w Minikowie w woj. kujawsko-pomorskim na potrzeby mieszczącej się w tej miejscowości siedziby Regionu Oceny Bydgoszcz oraz nieruchomość zabudowaną w Koszalinie dla potrzeb Oddziału w Koszalinie oraz związków: zachodniopomorskiego i koszalińskiego. 

Nadchodzące wydarzenia