Śp. Tomasz Radziszewski – 1959–2022

Z ogromnym smutkiem pragniemy powiadomić, że 6 sierpnia, przeżywszy 63 lata, odszedł od nas wspaniały podlaski hodowca, pan Tomasz Radziszewski ze Skłodów‑Przyrus. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 9 sierpnia w Nowych Piekutach.

Śp. Tomasz Radziszewski był wybitnym hodowcą bydła mlecznego, ale przede wszystkim zacnym człowiekiem, który godnie dbał o swoją rodzinę, a także aktywnie udzielał się społecznie. W latach 1995–2022 był członkiem Zarządu Podlaskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, gdzie w okresie od 2015 do 2022 roku pełnił funkcję wiceprezesa. W latach 2017–2021 był prezesem Koła Hodowców powiatu wysokomazowieckiego, a w 2021 roku został przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Regionalnej Wystawy Zwierząt w Szepietowie. Zaznaczyć należy, że sam także był wystawcą zwierząt na wielu krajowych pokazach.

Jednocześnie był delegatem na Zjazd Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka i wiceprzewodniczącym Sądu Koleżeńskiego. Uczestniczył w pracach szeroko pojętego rolnictwa, będąc delegatem Podlaskiej Izby Rolniczej i wieloletnim członkiem Rady Nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej „Mlekovita”.

Pan Radziszewski był hodowcą z krwi i kości. Cechowały go mądrość i praworządność, spokój i rozwaga. Wartości te pomagały mu w codziennym życiu i w działalności mającej na celu podnoszenie pozycji rodzimych producentów mleka. Wieloletnia ciężka praca zaowocowała wspaniałymi efektami w utrzymywanym gospodarstwie, gdzie pan Tomasz wraz z rodziną wprowadzał nowe technologie w hodowli bydła, stosował z powodzeniem embriotransfer i prowadził ocenę genomową w swoim stadzie. W 2017 roku odniósł znakomity sukces hodowlany, kiedy jego buhaj Artus uzyskał najwyższy wynik w wycenie wartości hodowlanej – indeks gPF na poziomie 144 jednostek – i został liderem wśród polskich buhajów ocenianych metodą genomową.

Za swoje osiągnięcia Tomasz Radziszewski został uhonorowany wieloma odznaczeniami, jednak spośród nich najbardziej sobie cenił Złotą Honorową Odznakę Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Będzie nam bardzo brakować mądrości tego znakomitego hodowcy, który na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach.

Rodzinie i bliskim Zmarłego składamy najszczersze kondolencje. 

Nadchodzące wydarzenia