Wieloletni rekord pobity

Rekordowa cena mleka, do której odnosimy się w większości analiz, miała miejsce w grudniu 2013 roku i wynosiła 40,27 EUR. Z najnowszych danych Komisji Europejskiej, opublikowanych 8 lutego 2022 roku, wynika, że średnia cena mleka w grudniu 2021 roku pokonała dotychczasowy rekord i ukształtowała się na poziomie 41,31 EUR/100 kg. Była o 2,8% wyższa od ceny w listopadzie 2021 roku oraz o 16,7% wyższa niż w grudniu 2020 roku. Grudniowa cena surowca była o 2,58% wyższa od wcześniej wspomnianej ceny rekordowej z grudnia 2013 roku. Według wstępnych danych Komisji Europejskiej w styczniu bieżącego roku trend wzrostowy nadal będzie się utrzymywać, a cena osiągnie poziom 41,79 EUR/100 kg.

tekst: Dorota Śmigielska

W relacji miesięcznej, w grudniu 2021 roku, cena mleka wzrosła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich, z czego największe wzrosty odnotowano: w Belgii – o 11,0%, do 45,48 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost wyniósł 39,9%); na Łotwie – o 10,8%, do 39,71 EUR/100 kg (w relacji rocznej wzrost o 34,4%); na Litwie – o 6,9%, do 42,85 EUR/100 kg (wzrost o 35,5% w porównaniu z grudniem 2020 roku); w Holandii – o 6,0%, do 43,72 EUR/100 kg (co oznacza wzrost o 24,2% w relacji rocznej). W czterech krajach członkowskich odnotowano spadki cen: w Irlandii – o 0,4%, do 48,46 EUR/100 kg; na Cyprze – o 5,4%, do 55,35 EUR; na Malcie – o 0,4%, do 62,26 EUR; w Finlandii – o 0,3%, do 41,91 EUR/ 100 kg. Od początku roku nie są publikowane dane dotyczące cen w Luksemburgu.

Średnia cena skupu mleka w UE i Polsce w okresie 2003–12.2021; źródło: KE

W Polsce średnia cena w grudniu 2021 roku wynosiła 40,18 EUR/100 kg i była o 5,3% wyższa niż w listopadzie 2021 roku oraz o 15,8% wyższa niż w grudniu 2020. Ze wstępnych danych Komisji Europejskiej wynika, że w styczniu bieżącego roku trend wzrostowy się utrzyma. W analizowanym miesiącu różnica między ceną, jaką otrzymują polscy producenci mleka a tą, którą otrzymują producenci unijni, jest najniższa w 2021 roku i wynosi 2,74%. Pomimo że cena mleka w Polsce jest coraz bliżej średniej unijnej, a Polska jest jednym z największych producentów w UE, to pod względem ceny sytuacja wygląda gorzej. W grudniu zajmowaliśmy czternaste miejsce od końca, a niższe ceny były wypłacane w: Bułgarii (36,77 EUR), Czechach (38,00 EUR), Estonii (35,78 EUR), Hiszpanii (35,34 EUR), Francji (39,93 EUR), Chorwacji (35,23 EUR), we Włoszech (39,50 EUR), na Łotwie (39,71 EUR), na Węgrzech (33,94 EUR), w Portugalii (31,89 EUR), Rumunii (35,92 EUR), Słowenii (35,33 EUR) i Słowacji (35,47 EUR).

GDT Price Index 2004–05.02.2022; źródło: www.globaldairytrade.info

W ostatnim czasie odbyły się dwie aukcje na platformie Global Dairy Trade (18 stycznia i 1 lutego). Indeks cen produktów mleczarskich od początku bieżącego roku utrzymuje się na plusie. Na pierwszej aukcji wzrósł o 4,6%, a średnia cena wynosiła 4463 USD, natomiast podczas drugiej aukcji indeks wzrósł o 4,1%, a średnia cena ukształtowała się na poziomie 4630 USD. Od początku roku 2021 wartość indeksu wzrosła o 9,0%.

Podczas ostatniej aukcji (1 lutego) odnotowano wzrost cen wszystkich kategorii produktów mleczarskich. Największe podwyżki miały miejsce w przypadku maślanki w proszku – o 9,7%, do 4009 USD/t; pełnego mleka w proszku – o 5,8%, do 4324 USD/t; masła – o 3,3%, do 6359 USD/t. 

Nadchodzące wydarzenia